Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон25062018

Брой 123, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.69512 BGN1 GBP = 2.23856 BGN1 CHF = 1.70131 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Бизнесът предвижда 10% спад на инвестициите

Бизнесът предвижда 10% спад на инвестициите

Пред­п­риемачите очак­ват инвес­тициите през нас­тоящата година да са с 9,5% по-малко в срав­нение с тези, нап­равени през 2016-а. Това показва проуч­ване на Национал­ния статис­тически инс­титут, проведено сред промиш­лените пред­п­риятия в нашата страна през октом­ври 2017 година. Най-голям относителен дял в инвес­тициите през нас­тоящата година се очаква да фор­мира произ­вод­с­т­вото на стоки за меж­динно пот­реб­ление (39,1% от всички инвес­тиции в промиш­лената сфера), след­вано от енер­гетич­ните и свър­заните с водата сек­тори (24,0%) и произ­вод­с­т­вото на недъл­гот­райни пот­ребител­ски стоки (20,5%). Биз­нес анкетата на НСИ също така показва, че пред­п­риемачите очак­ват намаление на обема на инвес­тициите в промиш­леността през 2018 година с 4,8% спрямо нас­тоящата година, като около 25% от пред­п­риятията не планират раз­ходи за придобиване на дъл­гот­райни активи през след­ващата година. И през след­ващата година най-голям дял от планираните инвес­тиции — 38,2%, се очак­ват при произ­вод­с­т­вото на стоки за меж­динно пот­реб­ление, след­вани от енер­гетич­ните и свър­заните с водата сек­тори и произ­вод­с­т­вото на недъл­гот­райни пот­ребител­ски стоки — съот­ветно с 29,6% и с 15,5%, показва проуч­ването на НСИ. По нап­рав­ление на инвес­тициите през 2018 година с най-голям дял се очаква да бъдат тези за увеличаване на произ­вод­с­т­вения капацитет — 33,1% от общия стой­нос­тен обем на инвес­тициите в промиш­леността. На второ място с 29,3% дял са пред­видените инвес­тиции за замес­т­ване на износеното оборуд­ване, след­вани от тези за механизация или автоматизация на същес­т­вуващи произ­вод­с­т­вени процеси и за въвеж­дане на нови произ­вод­с­т­вени тех­нологии — с 23,0%, и за опаз­ване на окол­ната среда, мерки за сигур­ност и други — с 14,6%.

България

Култура

Пос­рещ­нахме Бога – Слънце с орфически ритуал

С танц на жриците, след­ван от ритуално факелно шес­т­вие до светилището на богинята Кибела на Зайчи връх, премина пос­рещането на Бога — Слънце…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Испания надви Иран с мъка и късмет

Испания надви Иран с мъка и къс­мет

„Ла Фурия” записа победа номер 400 в историята си

Отборът на Испания записа много трудна победа с 1:0 над Иран в среща от група В на свет…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Дочакахме и чума да мори овцете

Дочакахме и чума да мори овцете

Близо 320 хиляди птици пък ще бъдат унищожени заради грипа, установен във ферма край Добрич

За първи път у нас е отк­рита чума по овцете.Болес…

Прочети още:

Loading...