Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря18072018

Брой 140, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.6688 BGN1 GBP = 2.21574 BGN1 CHF = 1.67222 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Омбудсманът: Плодородните ниви да не се дупчат за газ

Омбудсманът: Плодородните ниви да не се дупчат за газ

Омбудсманът: Плодородните ниви да не се дупчат за газ

Омбуд­с­манът Мая Манолова ще нас­тоява плодород­ните земедел­ски земи в Бъл­гария да не бъдат обект на проуч­вания на находища на нефт, газ и други под­земни богат­с­тва. Готова съм да нап­равя законодателно пред­ложение до бъл­гар­с­кия пар­ламент, което да бъде обсъдено и прието в спешен порядък, заяви Мая Манолова на среща в Генерал Тошево с инициатив­ния комитет против добива на газ от находището “Спасово“. Омбуд­с­манът поясни, че е необ­ходимо да бъде нап­равена промяна в Закона за опаз­ване на земедел­с­ките земи, която да гаран­тира, че в плодород­ните почви няма да бъдат правени такива проуч­вания. По думите на Манолова това правило трябва да е записано в закон, а не да се следва чрез мораториум и дек­ларации. Омбуд­с­манът ще нас­тоява и да бъдат взети допъл­нителни становища за екс­п­лоатация на находището от всички отговорни инс­титуции, включително от тези, които са свър­зани с Минис­тер­с­т­вото на енер­гетиката, за да стане ясно какви способи ще бъдат изпол­з­вани при добива на газ. Басей­нова дирек­ция трябва да се произ­несе до каква степен е под зап­лаха под­зем­ната вода на Доб­ру­джа.

България

Скандал след скандал по проблемите на хората с увреждания

Скан­дал след скан­дал по проб­лемите на хората с увреж­дания

И Мая Манолова бясна на социалното ведомство, преписвали стари закони

Законоп­роек­тът за интег­рация на хората с увреж­дания, който под­готвя соц…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Протестът на овцевъди и козевъди се мести в София

Протес­тът на овцевъди и козевъди се мести в София

Тъй като не беше пос­тиг­нато споразумение с Минис­тер­с­тво на земеделието, храните и горите (МЗХГ) как сек­торът да бъде ком­пен­сиран от загубени…

Прочети още:

Loading...