Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт17072018

Брой 139, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.6688 BGN1 GBP = 2.21574 BGN1 CHF = 1.67222 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Екозащитници протестираха заради планирано разширяване на концесията в Пирин

Екозащитници протестираха заради планирано разширяване на концесията в Пирин

Екозащитници протестираха заради планирано разширяване на концесията в Пирин

Природозащит­ници се съб­раха на протест пред Минис­тер­с­кия съвет срещу евен­туал­ното гласуване по извън­редна точка в днев­ния ред на правител­с­т­веното заседание, която пред­вижда раз­ширяване на кон­цесията в национал­ния парк „Пирин”, съобщи bTV. „Късно снощи в админис­т­рацията на Минис­тер­с­кия съвет беше вкарана извън­редна точка от вицеп­ремиера Валери Симеонов и неговия минис­тър Нено Димов за раз­ширение на кон­цесион­ната площ на национален парк „Пирин”, която дружес­т­вото „Юлен” управ­лява. Раз­ширението на кон­цесионата зона е десеток­ратно – от 99,5 на около 1 000 хек­тара, а кон­цесион­ното въз­наг­раж­дение – с около 30% по-високо”, комен­тира Борис­лав Сан­дов от Зелените. По думите му този кон­цесионер вече е в нарушение, тъй като е във владение на 165 хек­тара, което е над раз­решените 99,5 хек­тара. Освен това пред­с­тои и пуб­лично обсъж­дане плана на управ­ление на национал­ния парк „Пирин”. Припом­няме, че нас­коро бе проведена кръгла маса, след която стана ясно, че управ­ляващите вероятно ще дадат зелена свет­лина за изг­раж­дането на втори кабин­ков лифт в Бан­ско, но срещу двойно по-високи кон­цесионни такси. Беше обсъдено и пред­ложение за изгот­вяне на проект за даване на съг­ласие за сключ­ване на допъл­нително споразумение за изменение и допъл­нение на кон­цесион­ния договор за “Ски зона с цен­тър гр. Бан­ско“.

България

Скандал след скандал по проблемите на хората с увреждания

Скан­дал след скан­дал по проб­лемите на хората с увреж­дания

И Мая Манолова бясна на социалното ведомство, преписвали стари закони

Законоп­роек­тът за интег­рация на хората с увреж­дания, който под­готвя соц…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Протестът на овцевъди и козевъди се мести в София

Протес­тът на овцевъди и козевъди се мести в София

Тъй като не беше пос­тиг­нато споразумение с Минис­тер­с­тво на земеделието, храните и горите (МЗХГ) как сек­торът да бъде ком­пен­сиран от загубени…

Прочети още:

Loading...