Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет22062018

Брой 122, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68926 BGN1 GBP = 2.22562 BGN1 CHF = 1.69527 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Безобразно саниране в София

Безобразно саниране в София

Безобразно саниране в София

Безоб­разно саниране се извър­шва в София, сиг­нализира за Frognews.bg инженер Димитър Куманов, който е един от потър­пев­шите соб­с­т­веници на жилища. В кон­к­рет­ния случай става въп­рос за блок в квар­тал „Стрел­бище“ в близост до Южния парк. „От почти четири месеца блокът се санира, като до момента нищо не е свър­шено като хората. През пос­лед­ните сед­мици обаче дейс­т­вията на строителите станаха брутални и нагли“, обясни Куманов. За пример той даде топ­лоизолацията, която се слага на сградата. Куманов се свър­зал с произ­водителя на материалите за нея, където са му посочили, че за да може да се пос­тави ефек­тивно, тем­пературата на въз­духа трябва да е над 5 градуса, за поне 24 часа. „Изолацията се пос­тавяше през целия месец декем­ври, когато дори и днев­ните тем­ператури да над­минаваха 5 градуса по Цел­зий, то през нощта тем­пературите твърди бяха под нулата. След като условието на произ­водителя не е изпъл­нено, можем да очак­ваме, че след 12 години мазил­ката може да се измие“, обясни Куманов. Според специалиста се извър­шва и друго грубо нарушение, свър­зано с пос­тавянето на газобетон около бал­коните на сградата. По думите му за зак­реп­ване на кон­с­т­рук­цията се изпол­з­ват сега същес­т­вуващите железни парапети, които са в лошо състояние,за което той лично 10 пъти е подавал сиг­нал до строителя.

България

Култура

Спорт

Сеп Блатер прис­тигна в Мос­ква

Бив­шият президент на ФИФАСеп Блатер прис­тигна в Мос­ква, за да наб­людава мачовете от Мон­диал 2018. Oчак­ванията са Блатер да остане няколко дн…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Проектът на ЕК е за 81 250 евро максимален таван на плащанията

Проек­тът на ЕК е за 81 250 евро мак­симален таван на плащанията

Предвижда се междинни нива за намаляване на субсидиите в диапазона между 60 000 и 100 000 евро

Проек­тът на Европейс­ката комисия (ЕК) за пониж…

Прочети още:

Loading...