Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон16072018

Брой 138, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67983 BGN1 GBP = 2.21028 BGN1 CHF = 1.67108 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Статистиката сметна: Средната заплата за декември е 1 123 лв.

Статистиката сметна: Средната заплата за декември е 1 123 лв.

Статистиката сметна: Средната заплата за декември е 1 123 лв.

1 084 лв. е сред­ната брутна месечна работна зап­лата за октом­ври 2017 г. За ноем­ври тя е 1 078 лв., за декем­ври — 1 123 лева, показ­ват пос­лед­ните дани на национал­ната статис­тика. През чет­вър­тото тримесечие на 2017 г. сред­ната месечна работна зап­лата e 1 095 лв. и се увеличава с 5.6% спрямо третото тримесечие . Икономичес­ките дей­ности, в които е регис­т­рирано най-голямо увеличение, са “Образование““ — с 19.2%, “Операции с нед­вижими имоти“ — със 7.7%, и “Други дей­ности“ — с 6.2%. Спрямо същия период година по-рано ръс­тът е с 10.6% и отново е най-голям в образованието — с 18.5%. Най-високи остават зап­латите в далекосъоб­щенията — 2 448 лева сред­номесечно, а най-нископлатени са били наетите в хотелиер­с­т­вото и рес­торан­тьор­с­т­вото, които са вземали 647 лева сред­номесечно. През чет­вър­тото тримесечие на 2017 г. спрямо същия период на пред­ход­ната година сред­ната месечна работна зап­лата в общес­т­вения сек­тор нарас­тва с 10.2%, а в час­т­ния — с 10.8%. По пред­варителни данни наетите по трудово и служебно правоот­ношение към края на декем­ври 2017 г. намаляват с 34.0 хил., или с 1.5%, спрямо края на сеп­тем­ври 2017 г., като дос­тигат 2.28 милиона.

България

Вежди Рашидов дарява заплатата си за онкоболна млада жена

Вежди Рашидов дарява зап­латата си за онкоболна млада жена

Пред­седателят на пар­ламен­тар­ната комисия по кул­тура Вежди Рашидов съобщи днес, че дарява 3000 лева за лечението на тежко бол­ната Надежда Ого…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Защо плаче баба Дора?

Защо плаче баба Дора?

Цял месец държавните чиновници не могат да кажат как опасната болест по овцете и козите е дошла у нас

Защо баба Дора плаче, а хората си скубя…

Прочети още:

Loading...