Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед20052018

Брой 97, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65678 BGN1 GBP = 2.23907 BGN1 CHF = 1.65482 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Йотингер: Нужно е повишение на вноските на държавите в европейския бюджет

Йотингер: Нужно е повишение на вноските на държавите в европейския бюджет

Йотингер: Нужно е повишение на вноските на държавите в европейския бюджет

След Brexit в бюджета на Европейс­кия съюз (ЕС) ще се отвори „дупка“, а има амбициозни прог­рами за изпъл­нение в раз­лични области – миг­рация, отб­рана и т.н., обясни комисарят по въп­росите бюджета на ЕС Гюн­тер Йотин­гер по време на брифинг в Брюк­сел, излъчен във видеосис­темата на Европейс­ката комисия (ЕК). Той даде обяс­нения за дебатите, провели се между комисарите за бъдещето на многогодиш­ната финан­сова рамки след 2020 г. Комисарят беше категоричен, че за след­ващата финан­сова рамка трябва да бъде предос­тавено финан­сиране, за да покаже устой­чивостта на ЕС. Според него 1% от брут­ния вът­решен продукт (БВП) като вноска в европейс­кия бюджет няма да бъде дос­татъчно и ще пос­тави ЕС пред тежък избор – сел­ско стопан­с­тво или друго да под­к­репи. Затова е нужно увеличаване на внос­ката на членовете. Йотин­гер уточни, че се обсъжда внос­ката да бъде в раз­мер на поне 1,1% от БВП, но все още има нерешени въп­роси за нови инс­т­рументи, които ще бъдат финан­сирани от европейс­кия бюджет. Според него не може да става въп­рос за сък­ращения, тъй като ЕК вече е намалила раз­ходите с 5%. Подобни процеси правят и други инс­титуции, още намаление на раз­ходите ще зас­т­раши въз­мож­ността да се извър­шва работата на инс­титуциите, под­черта той. Йотин­гер добави, че две трети от раз­ходите в бюджета не могат да бъдат орязани. Той даде за пример резул­тати от срещи в Авс­т­рия нап­ример, където работещите в сел­с­кото стопан­с­тво са абсолютно против намаляването на раз­ходите на Общата сел­с­кос­топан­ска политика. Европейс­ките фон­дове ще финан­сират само проекти, които носят реална добавена стой­ност, заяви още комисарят и обясни, че в момента тече процес по модер­низиране на рам­ката и опрос­тяване на правилата. В момента се работи до определение за добавена стой­ност и то ще се отнася до новите проекти, но и за цялос­т­ното финан­сиране на Кохезион­ната политика и Общата сел­с­кос­топан­ска политика. По-рано пред­седателят на ЕК Жан-Клод Юнкер обясни, че част от страните от ЕС не искат да дават повече пари в бюджета на ЕС, а друга част – да получават повече пари от ЕС. „Математически това е невъз­можно“, обясни той. Темата за многогодиш­ната финан­сова рамка след 2020 г. ще бъде дис­кутирана по време на нефор­мал­ния Европейски съвет, нас­рочен за 23 фев­руари. ЕК ще пред­с­тави пред­ложението си за многогодиш­ната финан­сова рамка след 2020 г на 2 май 2018 г.

България

Музикантите от БНР посрещат евролидерите с протестен концерт

Музикан­тите от БНР пос­рещат евролидерите с протес­тен кон­церт

Неп­ред­видено събитие стана част от кул­тур­ната прог­рама за бъл­гар­с­кото европ­ред­седател­с­тво – протес­тен кон­церт пред НДК, съобщи Би Ти Ви. Про…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кирил Мескин с вернисаж в галерия Арте

Кирил Мес­кин с вер­нисаж в галерия Арте

Майсторът на камъка Мескин ще ни покаже творбите си от 23 май до 8 юни в Арте

Отк­риването е на 23 май от 18.00 до 20.00 .

„Специално за деня н…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие