Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб21072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Разходите на българина за живот продължават да растат

Разходите на българина за живот продължават да растат

Разходите на българина за живот продължават да растат

Общите доходи на бъл­гар­с­ките домакин­с­тва нарас­наха с добро темпо през пър­вото тримесечие на нас­тоящата година, но при малко по-силен ръст на тех­ните общи раз­ходи, показва проуч­ване на Национал­ния статис­тически инс­титут (НСИ). Общият доход средно на лице от домакин­с­тво нарасна през периода януари — март 2018 година с 9,8% спрямо същото тримесечие на 2017 година, дос­тигайки 1407 лева, но е под сред­ния доход от 1449 лева, отчетен през пос­лед­ното тримесечие на пред­ход­ната година. В същото време общите раз­ходи средно на лице от домакин­с­тво се увеличават през периода януари — март 2018 година с 11,5% спрямо година по-рано, дос­тигайки 1263 лева, но са под сред­ните раз­ходи за 1368 лева, нап­равени през чет­вър­тото тримесечие на миналата година. Най-голям относителен дял заемат раз­ходите за храна (30,4%), след­вани от тези за жилище (18,4%), за данъци и социални осигуровки (14,1%) и за тран­с­порт и съоб­щения (11,9%). Спрямо година по-рано раз­ходите за храна и безал­кохолни напитки като абсолютна стой­ност нарас­т­ват с 11,0% (от 346 на 384 лева), за здравеопаз­ване — с 13,1% (от 67 на 75 лева), а тези за жилища се увеличават с 2,4% (от 228 на 233 лева). Увеличение с 19,9% на годишна база бележат раз­ходите за тран­с­порт и съоб­щения (от 125 на 150 лева), за алкохолни напитки и цигари — с 6,5% (от 50 на 53 лева) и за данъци и социални осигуровки — с 16,9% (от 152 на 177 лева). Според НСИ в началото на нас­тоящата нас­тъпва промяна в пот­реб­лението на основни хранителни продукти средно на лице от домакин­с­т­вото в срав­нение с година по-рано, като по-съществено нарас­тва пот­реб­лението на зелен­чуци, яйца, месо и плодове при намаляване на кон­сумацията на хляб и тес­тените изделия и запаз­ване без промяна на пот­реб­лението на сирене зрял фасул и олио.

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Култура

Представят спасените бойни знамена на Българската армия

Пред­с­тавят спасените бойни знамена на Бъл­гар­с­ката армия

Изложбата в националния военнисторически музей се посвещава на 140 години от създаването на Българската армия и 100 години от края на Първат...

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Чумата продължава да мори стадо след стадо

Чумата продъл­жава да мори стадо след стадо

Вторично огнище пламна в гр.Болярово, има заповед животните да бъдат ликвидирани

Със заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция…

Прочети още:

Loading...