Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет20072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Липсата на кадри може да спре бъдещата работа на централата

Липсата на кадри може да спре бъдещата работа на централата

Липсата на кадри може да спре бъдещата работа на централата

Лип­сата на високок­валифицирани кадри за АЕЦ “Белене“ може да бъде проб­лем за издаването на раз­решение за работата на бъдещата атомна елек­т­роцен­т­рала. Това заяви в интервю пред БНР доц. Димитър Тонев, дирек­тор на Инс­титута за ядрени изс­лед­вания и ядрена енер­гетика към БАН.Към момента най-важният въп­рос е какви специалисти имаме по ядрена енер­гетика, колко добре са под­гот­вени те и кой ще работи по изг­раж­дането и под­дър­жането на сис­темите и то да гаран­тира безопас­ността, заяви доц. Тонев. За да бъде даден лиценз за работа на нови мощ­ности, Аген­цията за ядрено регулиране (АЯР) оценява и човеш­кия фак­тор, поясни той. “Тези, които имат опит, вече са пен­сионери“, каза специалис­тът. По думите на доц. Тонев на АЕЦ “Белене“ има под­гот­вена площадка, където може вед­нага да започне изг­раж­дането на една нова АЕЦ с два блока. След като вече е дос­тавено оборуд­ването, ние трябва да решаваме какво да правим с него. “Моите наб­людения са, че няма опашки от кан­дидати да купят двата наши реак­тора и тогава трябва да се мисли какво да се прави с тях в България“.Според енер­гий­ния екс­перт към момента Бъл­гария раз­полага с един удъл­жен блок 5 на АЕЦ “Коз­лодуй“ до 2027 година. Ресур­сът на 6-и блок изтича през 2021 година и се работи за удъл­жаване с още 10 години. Какво правим след това, запита доц. Тонев. Според икономиста Евгени Кънев пол­зите от АЕЦ “Белене“ се раз­г­леж­дат в прекалено тесен план. Той пред­полага, че след изг­раж­дането на АЕЦ “Белене“ този земедел­ски район може би вече няма да бъде вече такъв. “Дори не говоря за площад­ката, която БАН нарече “опасна“ в свой док­лад и където знаем, че има земет­ресения“, цитира Кънев и по-стари док­лади за сеиз­мич­ната актив­ност в района. Според него в близ­ките години Бъл­гария няма да има нужда от нови мощ­ности. “Ако все пак обаче се прецени, че има нужда от нови мощ­ности, те трябва да бъдат изг­радени на площад­ката на АЕЦ “Коз­лодуй“, смята Кънев.

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Култура

Представят спасените бойни знамена на Българската армия

Пред­с­тавят спасените бойни знамена на Бъл­гар­с­ката армия

Изложбата в националния военнисторически музей се посвещава на 140 години от създаването на Българската армия и 100 години от края на Първат...

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Чумата продължава да мори стадо след стадо

Чумата продъл­жава да мори стадо след стадо

Вторично огнище пламна в гр.Болярово, има заповед животните да бъдат ликвидирани

Със заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция…

Прочети още:

Loading...