Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон21052018

Брой 98, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65678 BGN1 GBP = 2.23907 BGN1 CHF = 1.65482 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Кабинетът предлага на парламента рестарт на проекта АЕЦ „Белене”

Кабинетът предлага на парламента рестарт на проекта АЕЦ „Белене”

Кабинетът предлага на парламента рестарт на проекта АЕЦ „Белене”

Не се предвижда обаче държавна гаранция за проекта или ангажимент за изкупуване на произведения ток

Кабинетът взе решение да се вдигне мораториумът върху проекта АЕЦ „Белене” и го внася за гласуване в Народ­ното съб­рание, предаде бТВ. Преди дни премиерът Бойко Борисов обяви, че проек­тът ще бъда раз­м­разен. Причината е, че миналата сед­мица пред­с­тавители на Китайс­ката национална ядрена кор­порация обявиха, че са заин­тересовани от изг­раж­дането на „Белене”. На площад­ката на цен­т­ралата има два ядрени реак­тора, които страната ни поръча на Русия преди години. До момента Бъл­гария е вложила 3 млрд. лв. по проекта. Енер­гий­ният минис­тър Теменужка Пет­кова пък обяви, че до края на годината трябва да е стар­тирала процедурата, свър­зана с избор на стратегически инвес­титор за АЕЦ „Белене”, ако Народ­ното съб­рание даде ман­дат за това. Тя уточни, че не се пред­вижда дър­жавна гаран­ция за проекта или ангажимент за изкупуване на произ­ведения ток. Да видим как пазарът ще реагира на една такава въз­мож­ност. Всички раз­говори водени до момента и всички ком­пании, проявявали интерес досега към АЕЦ „Белене” ще имат въз­мож­ност да учас­т­ват, заяви от своя страна вицеп­ремиерът Томис­лав Дончев.Ще имаме вариант да избираме между най-доброто пред­ложение, ако има примерно 45 ком­пании, проявяващи интерес. Нелепо е това решение днес да бъде вкар­вано в коор­динат­ната сис­тема на някакви геополитически емоции. Имаме бъл­гар­ски реак­тори, които са бъл­гар­ска соб­с­т­веност и сме длъжни да намерим най-доброто решение, допълни Дон­чев. Той под­черта, че няма никакви политически нюанси в това решение. Едно подобно решение не е насочено към нито един сек­тор в бъл­гар­с­ката енер­гетика, то не е срещу въг­лищ­ните цен­т­рали, нито срещу ВЕИ-тата. Ако пазарът реагира, ако покаже, че десетилетия нап­ред една нова мощ­ност има бъдеще, то тя ще бъде изг­радена. Проек­тът или ще бъде реализиран като пазарен, или няма да бъде реализиран, категоричен е Дон­чев. Пазарен означава без дър­жавна гаран­ция, раз­читайки на това, че цената на произ­веж­даната елек­т­роенер­гия ще бъде изкупувана на пазара. Ако дър­жавата заедно със стратегичес­кия инвес­титор, който пред­ложи доб­рите условия, успее да изг­ради това съоръжение, ще продава елек­т­роенер­гията на този пазар, добави още Дон­чев, цитиран от БГНЕС.

България

Музикантите от БНР посрещат евролидерите с протестен концерт

Музикан­тите от БНР пос­рещат евролидерите с протес­тен кон­церт

Неп­ред­видено събитие стана част от кул­тур­ната прог­рама за бъл­гар­с­кото европ­ред­седател­с­тво – протес­тен кон­церт пред НДК, съобщи Би Ти Ви. Про…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кирил Мескин с вернисаж в галерия Арте

Кирил Мес­кин с вер­нисаж в галерия Арте

Майсторът на камъка Мескин ще ни покаже творбите си от 23 май до 8 юни в Арте

Отк­риването е на 23 май от 18.00 до 20.00 .

„Специално за деня н…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие