Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб18082018

Брой 162, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.72017 BGN1 GBP = 2.18533 BGN1 CHF = 1.73098 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) 250 автобуса блокират София заради лобистки закон

250 автобуса блокират София заради лобистки закон

250 автобуса блокират София заради лобистки закон

Автобусни превоз­вачи под­гот­вят два протеста срещу проекта за съз­даването на Бъл­гар­ска автомобилна камара, което се пред­лага в законоп­роект, внесен от депутата от ГЕРБ Станис­лав Иванов и негови колеги в Народ­ното съб­рание. Според пред­с­тавителите на няколко бран­шови организации новата струк­тура ще узакони „явен кон­ф­ликт на интереси“, като час­тни лица ще осъщес­т­вяват пуб­лични фун­к­ции, от които имат „без­с­порен час­тен интерес“. Пър­вият протест е планиран за 14 юни 2018 година, когато следобеда автобусите на бран­шовите организации няма да возят път­ници час и половина – между 14 и 15:30. Автобусите, които вече са потег­лили, няма да спират, но тези, които ще трябва да потег­лят в 14 ч., ще останат на автогарите. Ще бъдат засег­нати град­ски и меж­дуг­рад­ски линии. Ефек­тивни стачни дейс­т­вия са планирани за 25 юни 2018 г. В този ден 250 автобуса ще нап­равят шес­т­вие в София, ако получат раз­решение от Столична община, заяви Галя Топалова от Национал­ното сдружение на автобус­ните превоз­вачи в Бъл­гария. Протес­тите няма да се случат, ако проек­тът бъде оттег­лен от ГЕРБ, обещаха превоз­вачите. Маг­далена Мил­тенова от Бран­шовия съюз за стопан­ска инициатива в тран­с­порта заяви, че проек­тът пред­вижда задъл­жително член­с­тво, но без членовете да имат право на глас и пред­с­тавител­ност. „Вносителят заб­луж­дава общес­т­веното мнение с твър­дение, че дър­жавата иска да обедини бранша. Такова обединение насила никой не си е поз­волявал досега. Задъл­жител­ното член­с­тво нарушава нашето право да се сдружаваме“, каза тя. Проек­тът е в интерес само на кон­к­ретни фирми и лица, каза тя. Превоз­вачите нас­тояха депутатът Станис­лав Иванов да подаде оставка, като обвиниха управ­ляващите в лобизъм и съм­нителни прак­тики. На въп­рос кой кон­к­ретно лобира Мил­тенова заяви, че в Тър­гов­с­кия регис­тър вече е заявено името „Бъл­гар­ска автомобилна камара“, а като пред­с­тав­ляващ организацията е вписан превоз­вачът Миролюб Столар­ски — пред­седател на Бъл­гар­с­ката асоциация на сдруженията в автомобил­ния тран­с­порт и соб­с­т­веник на тран­с­пор­тна фирма “Карат-С“. „Тези, които не искат правила в бранша, са против съз­даването на тази камара“, заяви пред Investor.bg Миролюб Столар­ски в отговор на обвиненията.

България

Екс­перт: Губи се време в спорове, вместо да се работи по Закон за хората с увреж­дания

Работ­ната група по изгот­вяне на нов Закон за хората с увреж­дания спори по критериите за определяне на национално пред­с­тавителни организации …

Прочети още:

Loading...

Култура

Йоан Левиев- психологът на човешката душа

Йоан Левиев– психологът на човеш­ката душа

Много значим е приносът му за развитието на българския национален стил

Йоан Левиев – още един ярък творец от великолеп­ната плов­див­ска петорка…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Властта обяви: У нас няма вече птичи грип

Властта обяви: У нас няма вече птичи грип

Слън­чевото и сухо време, харак­терно за лятото, съдейс­тва не ветеринар­ните власти за лик­видирането на огнищата от птичи грип, така че сега ст…

Прочети още:

Loading...