Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет16082018

Брой 162, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.72761 BGN1 GBP = 2.19436 BGN1 CHF = 1.73251 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Над 100 000 вече се подписаха за референдум срещу въвеждането на еврото

Над 100 000 вече се подписаха за референдум срещу въвеждането на еврото

Над 100 000 вече се подписаха за референдум срещу въвеждането на еврото

Малко повече от 100 000 души вече са се под­писали в под­к­репа на искането на Инициатив­ния комитет “Въз­раж­дане“ за свик­ване на референ­дум срещу въвеж­дането на еврото в Бъл­гария, обяви на прес­кон­ферен­ция в БТА пред­седателят на организацията Кос­тадин Кос­тадинов. Той изрази надежда до 23 юли, когато изтича законовият срок, да бъдат съб­рани нуж­ните 200 000 под­писа. Въп­росът е: “Против ли сте въвеж­дането на еврото като официална валута в Репуб­лика Бъл­гария?“ Според организаторите бъл­гар­с­ката икономика не е готова за въвеж­дането на еврото, а при загубата на национал­ната си валута страната ще се раз­дели с “пос­лед­ния елемент от дър­жав­ния си суверенитет“. Като аргумент в под­к­репа на пос­лед­ното от организацията посочиха, че в Еврозоната няма механизъм, който да пред­вижда въз­с­тановяване на национал­ната валута, ако нап­ример има ново правител­с­тво, което би поис­кало подобна промяна. Бъл­гар­с­кото общес­тво остава раз­делено за въвеж­дането на еврото. 51% от бъл­гарите го одоб­ряват като валута на страната си. Това показва проуч­ването Евробарометър, проведено от TNS, съобщи Investor.bg. Анкетата е проведена между 11 и 12 април 2018 г. в седемте дър­жави членки на ЕС, които все още не са се присъединили към еврозоната. Нивото на под­к­репа към един­ната валута е най-високо в Румъния, където 70% от населението одоб­рява еврото. Делът на тези, които одоб­ряват валутата, е най-нисък в Чеш­ката репуб­лика, като едва една трета (33%) се изказ­ват в под­к­репа на приемането на еврото, а най-много (34%) са срещу неговото въвеж­дане. В останалите дър­жави опозицията над­х­върля под­к­репата: Швеция (56% срещу 40%), Хър­ватия (50% срещу 47%) и Полша (50% на 48%). В началото на годината финан­совият минис­тър Владис­лав Горанов обяви, че София ще подаде молба за влизане в ERM II до края на юни. През тази сед­мица правител­с­т­вото ревизира мнението си, като Горанов обяви, че страната ще се опита да влезе еднов­ременно във валут­ния механизъм и бан­ковия съюз — нещо, за което нас­тояват както ЕК, така и Европейс­ката цен­т­рална банка.

България

Несебърския общинар Пейко Янков остава в ареста

Несебър­с­кия общинар Пейко Янков остава в ареста

В ареста за пос­тоянно остава членът на Общин­ски съвет – Несебър Пейко Янков, който има още две обвинения за учас­тие в прес­тъп­ната група на Д…

Прочети още:

Loading...

Култура

В културен център “Двореца“в Балчик отбелязват 100-години от смъртта на Клод Дебюси

В кул­турен цен­тър “Двореца“в Бал­чик отбеляз­ват 100-години от смъртта на Клод Дебюси

Вдъхновява се от Чайковски, Балакирев, Бородин, Римски-Корсаков и Мусоргски

Музика на Клод Дебюси — сочен за един от основополож­ниците на имп…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

949 лева за декар нива в Плевенско

949 лева за декар нива в Плевен­ско

В срав­нение с пред­ход­ната 2016 година сред­ната цена в областта се е увеличила с почти една пета — с 19.1 на сто.

Сред­ната цена на земедел­ска …

Прочети още:

Loading...