Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря18072018

Брой 140, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67065 BGN1 GBP = 2.20437 BGN1 CHF = 1.67911 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) АЕЦ “Белене“ не е единственият ядрен проект, от който се интересува Китай

АЕЦ “Белене“ не е единственият ядрен проект, от който се интересува Китай

АЕЦ “Белене“ не е единственият ядрен проект, от който се интересува Китай

Обър­нете специално внимание на споразумението за мир­ното изпол­з­ване на ядрената енер­гия, препоръча китайс­кият пос­ланик Джан Хайджоу пред bTV. Според него това е път за реализацията на АЕЦ “Белене“, но това не е един­с­т­вената въз­мож­ност за сът­руд­ничес­тво в тази област. “Двете страни изразяват положително отношение за сът­руд­ничес­тво в тази област“, каза още той. Джан Хайджоу пот­върди, че китайс­ката страна също раз­г­лежда проекта за втората ядрена цен­т­рала един­с­т­вено на пазарен прин­цип и допълни, че може да има дву-, три– или многос­т­ранно сът­руд­ничес­тво във връзка с изг­раж­дането ѝ. Бъл­гария е пред­с­тавила множес­тво проекти пред пред­с­тавителите на китайс­ката делегация, посетила страната по повод форума “16+1“, пот­върди минис­търът на икономиката Емил Караниколов също в ефира на bTV. Той посочи, че работата на политиците е била да съз­даде мост между биз­неса в двете страни и по време на форума е бил даден ясен сиг­нал, че инвес­титорите могат да работят с Бъл­гария. Сред обсъдените проекти и под­писани споразумения са свър­зани със строител­с­т­вото на тунел под Шипка, довър­ш­ването на АМ “Хемус“ и АЕЦ “Белене“. Караниколов комен­тира още и пред­с­тоящото гласуване на второ четене на Закона за админис­т­ративно регулиране на икономичес­ките дей­ности, свър­зани с нефт и продукти от неф­тен произ­ход. Според него сек­торен закон за горивата трябва да има и той трябва да урежда отношенията в този сек­тор, но и да търси баланса между учас­т­ниците на пазара. Работа на законодателите е да тър­сят този баланс, заяви икономичес­кият минис­тър. Той беше категоричен, че всички лобис­тки тек­с­тове от закона, ако има такива, трябва да бъдат изчис­тени и допълни, че не е тайна, че има голям дял на сивата икономика в сек­тора на горивата, което също трябва да бъде премах­нато. Караниколов каза още, че акциз върху без­дим­ните цигари трябва да има, а ако те са по-безвредни от кон­вен­ционал­ните тютюневи изделия, той трябва да бъде по-нисък.

България

Култура

Продадоха компанията на Уинстийн

Продадоха ком­панията на Уин­с­тийн

Ком­пания на скан­дал­ния продуцент Харви Уайн­с­тийн, който бе забър­кан в скан­дали за сек­суално насилие над 50 жени, беше продадена, след като о…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

БСП: Порожанов незабавно да си ходи

БСП: Порожанов незабавно да си ходи

И премиерът Бойко Борисов носи лична отговорност за случилото се с чумата по животните, категорична е Корнелия Нинова

„Искаме остав­ката на ми…

Прочети още:

Loading...