Китайски бизесмени с интерес към 15 наши дървесни и храстови вида

Китайски бизесмени с интерес към 15 наши дървесни и храстови вида

Само преди дни Югозападното държавно предприятие ЮЗДП е посетено от представители на водещи китайски фирми от Шанхай и Джиангсу, които се занимават с производството и търговията на горски фиданки. Целта на посещението е да се обмени опит и да се обсъдят възможности за бъдеща съвместна работа в производството и търговията с репродуктивни материали за горите. Азиатските бизнесмени са посетили държавния горски разсадник в софийското село Локорско, където се намира най-голямата база за контейнерни фиданки. Изградените съоръжения и инфраструктура са финансирани по проект LIFEFORHAB, изпълняван от ЮЗДП, както и с отгледаните досега дръвчета от различни дървесни видове в контейнери. Китайските експерти са били впечатлени от инсталираното оборудване и използваните съвременни технологии за производство на фиданки в разсадника. В разсадника на „Държавното горско стопанство Елин Пелин“ пък е бил представен процесът на производство на фиданки с открита коренова система, като гостите са видели и наличните към момента широколистни и иглолистни фиданки. Програмата е продължила с посещение в Природен парк „Витоша“, където китайските специалисти са се удивили на многообразието от естествено срещащи се в българските гори дървесни и храстови видове. На работна среща с експерти от ЮЗДП са обсъдени видовете, представляващи интерес за китайските фирми, които могат да бъдат произвеждани в разсадниците на предприятието. Изготвен е списък с около 15 дървесни и храстови вида от България, които не се срещат естествено в Китай и могат да бъдат обект на бъдеща съвместна дейност. Предстои съгласуването на този договор с китайските власти за износ на пробни екземпляри фиданки от избраните видове и ако процесът е успешен, ще се уточняват параметрите на бъдещата съвместна работа между ЮЗДП и партньорите от Китай.