Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт22052018

Брой 99, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.66326 BGN1 GBP = 2.23166 BGN1 CHF = 1.66411 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика

Чуждите инвестиции с 35% по-малко през първото тримесечие

Чуждите инвестиции с 35% по-малко през първото тримесечие

През пър­вото тримесечие на годината в бъл­гар­с­ката икономика са вложени 180 млн. евро инвес­тиции, сочат пред­варител­ните данни на БНБ. Това означава, че за година вложенията се свиват с 34.4%,информира Еcon.bg. Основен източ­ник на чужди капитали за бъл­гар­с­ката икономика през пър­вото тримесечие е Русия с нетни вложения от 117 млн. евро, като така измес­тва досегаш­ния лидер Великоб­ритания (37.3 млн. евро). Вложенията са под фор­мата на дъл­гови инс­т­рументи. На второ място се позиционира Холан­дия с нетна сума от 64.7 млн. евро, като зад парите вероятно стоят бъл­гар­ски капитали или сред­с­тва от други дър­жави пред­вид либерал­ния данъчен режим на дър­жавата, посочва изданието. На трето място е Гер­мания с 57.9 млн. евро инвес­тиции в страната. Отливът на…

Прочети още…

Петролът продължава да гони нови ценови върхове

Цените на пет­рола тръг­наха нагоре по време на азиат­с­ката сесия в понедел­ник след новината, че САЩ слагат на пауза тър­гов­с­ката война с Китай, съоб­щава Рой­терс. Фючър­сите върху американ­с­кия суров пет­рол пос­къп­ват с 0,70% до 71,78 долара за барел. Повишението при сорта Брент е с 0,80% до 79,14 долара за барел. Тър­гов­с­ката война между САЩ и Китай засега се отлага, след като двете най-големи световни икономики са се договорили да се откажат от взаим­ните зап­лахи за налагане на мита, докато работят…

Прочети още…

Омбудсманът видя картел на розопреработвателите

Омбудсманът видя картел на розопреработвателите

Омбуд­с­манът Мая Манолова ще сезира КЗК за кар­тел на розоп­реработ­вателите, Това обяви тя в Кар­лов­ско при среща с розоп­роиз­водители. По думите и е притес­нително сед­мици преди кам­панията по предаване на розовия цвят да е ясно каква ще бъде цената и тя да е еднаква, без да се гледа качес­т­вото. От това може да се подозира за наличие на кар­телно споразумение, което убива кон­курен­цията, сваля цените и лик­видира отрасъла, посочи Мая Манолова. Тя обяви още, че сезира и НАП, да се намеси и започне…

Прочети още…

Държавата нямало да дава пари за “Белене“

Държавата нямало да дава пари за “Белене“

Реакторите ще са руски,а от бъдещия инвеститор зависи с какви други технологии ще бъде завършена централата

Дър­жавата няма да дава пари за пос­т­рояването на АЕЦ “Белене“, няма да има дър­жавни гаран­ции. Това заяви вицеп­ремиерът Томис­лав Дон­чев пред Нова телевизия. Ако има стратегически инвес­титор, значи ще има и пазар, каза вицеп­ремиерът. “Този път се тръгва по раз­личен начин. Този път никой не казва, че дър­жавата ще дава пари или ще гаран­тира инвес­тицията на някого. И когато се организира…

Прочети още…

България

Заменят пластмасовите чаши в детските градини с метални

Заменят плас­т­масовите чаши в дет­с­ките градини с метални

Да се заменят плас­т­масовите чаши за еднок­ратна упот­реба в дет­с­ките градини с метални, пред­лагат от Общес­т­вения цен­тър за околна среда и усто…

Прочети още:

Loading...

Култура

Софийската филхармония открива „Софийски музикални седмици“

Софийс­ката фил­хар­мония отк­рива „Софийски музикални сед­мици“

Солисти са Минчо Минчев и Лиляна Кехайова

С прог­рама от славян­ски ком­позитори Софийс­ката фил­хар­мония под дириген­т­с­т­вото на маес­тро Марк Кадин…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Отборът на Бока Хуниорс идва заради Георги Аспарухов

Отборът на Бока Хуниорс идва заради Георги Аспарухов

“Сините“ обещават невероятно шоу на 19 август, когато ще се отбележи 75-годишнината от рождението на легендарния футболист

Изпъл­нител­ният дир…

Прочети още:

Loading...

Свят

Реджеп Ердоган търси подкрепа от турската диаспора в чужбина

Реджеп Ердоган търси под­к­репа от тур­с­ката диас­пора в чуж­бина

Президентът призова сънародниците си емигранти да гласуват за него

Тур­с­кият президент Реджеп Ердоган произ­несе предиз­борна реч пред хиляди ту…

Прочети още:

Loading...

Земеделие