Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед25082019

Брой 162, Година XXX

            Валута: 1 USD = 1.76471 BGN ↑ 1 GBP = 2.14573 BGN ↑ 1 CHF = 1.79352 BGN ↓
Back Вие сте тук:Начало Интервю (2) Господа управляващи, бъдете принципни! Отнасяйте се еднакво към всички общини

Господа управляващи, бъдете принципни! Отнасяйте се еднакво към всички общини

Господа управляващи, бъдете принципни! Отнасяйте се еднакво към всички общини

Властта не допуска проекти на нашата община, независимо че отговарят на всички стандарти

Инж. Милчо Лалов, кмет на Община Брегово

- Господин Лалов, какви са проблемите на Община Брегово - дългосрочни и конкретни, към настоящия летен сезон? Какви са идеите Ви за тяхното решаване?

- Основен проблем за общини като Брегово е демографския срив от 7000 души през 2005г., днес общината наброява 5018 души население. Раждаемостта годишно е около 40 деца, а тъжните ритуали са над 130. В около 600 къщи живеят по 1 човек и преобладават тези в пенсионна възраст.

Преобладават пенсионери с минимални пенсии, в следствие на което - нисък стандарт на живот, бедност, невъзможност за лечение и невъзможност за издължаване към общината - данъци, такси и др.

Няма работеща икономика, поради което е висок % на безработицата - над 27%.

Голяма част от младите хора, работоспособни и в активна възраст са зад граница.

В миналото този проблем не беше допуснат в такава степен, тъй като държавата беше начело в неговото разрешаване. Бяха приети 22 и 31 ПМС за облагодетелстване на младите хора и те създаваха семейства, имаше деца и във всяко населено място имаше училище. Нямаше такава демографска катастрофа.

Демографският проблем влияе и върху финансовото състояние на общината и при формиране на собствените приходи. Населението е неплатежоспособно, поради което не се изпълняват приходната част на бюджета, а това влияе на състоянието на инфраструктурата и други публични дейности, свързани с цялото население на община Брегово. За разрешаване на този проблем трябва осезателна намеса на държавата.

Намесата трябва да се състои в следното:

С правителствени решения да има диференциран подход към общините и да бъдат подкрепяни младите хора. Диференциацията да е свързана с приемане на бюджета на държавата, в частност изравнителна субсидия, която за община Брегово не е променяна от 6 години, както и ЛКВ с недостатъчна промяна. Издръжката в детските градини с нормативен документ да стане държавна отговорност, както и издръжката на Домашен социален патронаж.

За северозападния край приоритетно да се даде възможност за реализация на европейски средства за подобряване на инфраструктурата, социални дейности, екологични проблеми. С това държавата би могла да се ангажира и да съдейства.

- Малко над година ни дели от следващите местни избори. Какво успяхте да свършите със своя екип за трите години след Местни избори 2015?

- Ние имаме предимство, че познаваме хората, знаем проблемите и имаме стремеж за тяхното решаване.

Успяхме да водоснабдим всички населени места и да подновим външната водопроводна мрежа. Ел. съоръженията, със съдействието на обслужващото ни звено ЧЕЗ, не създават проблеми на неселението. Отремонтирана е четвъртокласната пътна мрежа, която обслужва цялото население на общината.

Завършен е колектор за дъждовни води. Поддържаме в много добро състояние публичната общинска собственост - читалища, училище, детски градини, социални заведения и кметства. Построени са и функционират нови 3 социални заведения, като ЦНСТ. През 2019 г. ще открием още едно ЦНСТ. В момента тече процедура по проект за реконструкция на вътрешната пътна мрежа.

- Усещате ли двоен стандарт по отношение на кметове от левицата? Как работите с централната администрация и има ли чуваемост в София към нуждите на Община Брегово и към проекти за подобряване на бита на вашите съграждани? Питам Ви, защото БСП изнесоха данни за финансирането на общините - 70 милиона за общини на ГЕРБ, и едва 2 милиона за 5 общини, управлявани от кметове на БСП.

- Определено се усеща двойния стандарт по отношение на кметовете на левицата, за което съм информирал НСОРБ. От няколко години през месец август, когато НС е във ваканция, правителството приема постановления за допълнително финансиране на определени общини без критерии, с подбор по политически признаци. Показателен е случая със заседанието на МС от 01.08.2018г., на което е включена последна точка за такова безпринципно разпределение на средства на такива общини. Това ПМС още не е публикувано до последния ДВ от 07.08.2018г. Отговор на този въпрос трябва да дадат управляващите. Не се допускат проекти на община Брегово за финансиране, независимо, че са събрали необходимия брой точки. Пример: Трансграничен проект Р България - Р Сърбия, свързан с аварийните ситуации по време на бедствия - закупуване на нов пожарен автомобил и ремонт на сградата на пожарната в гр. Брегово.

МРРБ отхвърли проект на общината, за реконструкция на водоснабдителната система, заради показател население. По същия показател не са финансирани проекти за реконструкция на ІV - то класната пътна мрежа.

Още един фрапиращ пример: От 11.03. до 25.03.2018г. в община Брегово беше обявено бедствено положение, поради опасност от наводнение. Има нанесени щети, за което сме представили необходимите документи пред Междуведомствената комисия, които не са разгледани и до ден днешен.

От изложеното до тук е видно, че чуваемост в София по отношение нуждите на община Брегово няма.

- Защо толкова години българският Северозапад не получава стратегическа помощ от държавата, въпреки че такава е обещавана?

- Държавата от години многократно обещава помощ за Северозападна България. Но такава не е реализирана, поради липса на интерес. Нашите общини са обезлюдени, малки, без финансови възможности, не са атрактивни, няма развит туризъм. От нас не могат да получават дивиденти.

Липсва модерна инфраструктура, туризъм, екология. Не е без значение обстоятелството, че в последните парламентарни избори, северозапада традиционно добре реализира лявата идея.

- Даже и с ограничения бюджет на вашата община, Вашият екип постига добри резултати в социалната сфера. Какви са конкретните мерки и програми в тази област, които прилагате?

- Във всички избори, които се провеждат в община Брегово сме защитавали мотото „Социална политика в името на хората“. През всичките мандати на управление на БСП в общината тази политика е много добре реализирана.

В община Брегово функционират:

Един от най- големите домове за лица с умствена изостаналост; Шест ЦНСТ;

Едно Защитено жилище; Домашен социален патронаж, който приготвя безплатен топъл обяд за 350 души. Подсигуряваме хляб по домовете на възрастни хора.

Общината е поела организация на тъжните ритуали, които за съжаление са ежедневие, но са свързани с хората.

Започнало е строителство на още три социални жилища на територията на общината за хора с увреждания. Шестдесет (60) души лични асистенти обслужват над 200 души самотни и болни хора. Това е нашата реална социална политика в действие.

Като елемент на социалната политика са Средищното училище „Св.Св. Кирил и Методий“, Детските градини, Детска ясла и Център за работа с деца и 9 работещи читалища, които разнообразяват живота на хората от общината. Функционират и пенсионерски клубове, имаме футболен отбор.

По всички тези въпроси, като част от социалната политика е и поддържането на много добро ниво на трансграничното сътрудничество с Р Сърбия.

- Каква е ситуацията в земеделието в Община Брегово?

- Община Брегово е с основен поминък земеделие. Отглеждат се зърнени култури - пшеница, царевица, слънчоглед на площ от 120 хил. декара земя. Основни производители са три по-големи земеделски фирми и отделни арендатори. Заради подсигурени европейски субсидии почти на 100% земята се обработва.

Тревожна е ситуацията в животновъдството. Фермери-животновъди не съществуват, а животните в личните стопанства непрекъснато намаляват.

-Успявате ли да обедините на местно ниво представителите на различните политически сили за решаване на местните проблеми?

- Представителите на различните политически сили в община Брегово са обединени чрез представителството в ОбС с конфигурация: общо 13 броя съветници, от които 7 на БСП и 6 - всички останали, обединени в коалиция. Този орган взема важни решения за населението, като голяма част от тях се реализират от нас - като изпълнителна власт.

- Срещате се ежедневно с хората в общината. Какво искат да кажат обикновените хора в Брегово на управляващите, на политическия елит в София. Кажете го на страниците на ЗЕМЯ от тяхно име.

- Ежедневно се срещаме с хората в общината и нашето предимство е в това, че не сме загубили връзката с тях, в резултат на което разполагаме с много информация за проблемите, които ги вълнуват. Хората казват:

Господа управляващи, слезте на земята, при хората! Приемайте закони не за себе си а за хората!

Бъдете принципни и се отнасяйте еднакво към всички общини, защото там са хората! Уважаеми политици не поставяйте личните си интереси над тези на държавата!

* Като сме Ви гласували доверие, оправдайте го с действия, в името на съхраняването на България!

Интервюто взе Теофан Германов

Икономика

Сателити, а не чиновници ще следят фермерите

Сателити, а не чиновници ще следят фермерите

Това е една от мерките за прозрачност на работата на администрацията и преодоляване на корупционните практики, казват от фонд „Земеделие”

Бъл...

Прочети още:

Loading...

Култура

Група „Ла Туна” ще пее в Пловдив

Група “Ла Туна“ от Университета от Алкала де Енарес, Мадрид, Испания съставена от 27 музиканта, ще изнесе безплатен концерт за пловдивчани и...

Прочети още:

Loading...

Спорт

Раул Албентоса избрал ЦСКА, защото клубът е с най-богата история

Раул Албентоса избрал ЦСКА, защото клубът е с най-богата история

Спрях Реал (Мадрид) за титлата, разкри испанският защитник на „червените”

Едно от най-новите попълнения на ЦСКА Раул Албентоса се съгласи да ...

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие