Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон28052018

Брой 103, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67051 BGN1 GBP = 2.22372 BGN1 CHF = 1.68635 BGN
Back Вие сте тук:Начало Историята е една (2) Цитати от Апостола на Свободата

Цитати от Апостола на Свободата

• Аз Васил Лъв­с­кий в Кар­лово роден, от бъл­гар­ска майка юнак аз роден, не щях да съм тур­с­кий и никакъв роб, същото да гледам и на милия си род. — из недовър­шената римувана автобиог­рафия — теф­терче на Васил Лев­ски

• Аз съм пос­ветил себе си на отечес­т­вото си още от 61-о (от 1861-о лето), да му служа до смърт и да работя по народ­ната воля. — до Атанас П. Хинов, 25.VIII.1872 г.

• Аз съм се пос­ветил на отечес­т­вото си жер­тва за освобож­дението му, а не да бъда кой знае какъв.

• Ако спечеля, печеля за цял народ — ако загубя, губя само себе си. — до Панайот Хитов, писано през март или април 1868 г.

• Без революция сме загубени во веки веков. — до комитета в Кар­лово, 16.I.1872 г.

• Близо е времето вече — бъл­гаринът не ще бъде роб, а свободен. — до окръж­ния цен­тър в с. Голям извор (Тетевен­ско), 12.XII.1872 г.

• Брат­с­тво всекиго, без да гледаме на вяра и народ­ност. — доЛ. Каравелов, 25.VII.1872

• Всекиму ще се държи сметка за делата. — до троянци и сливенци, 15.VII.1872 г.

• Всички зависят от вишег­ласието. — до Революцион­ния комитет в Сливен, 16.I.1872 г.

• Всич­ките народи в нея (Бъл­гария) щат живеят под едни чисти и святи закони, както е дадено от бога да живее човекът; и за тур­чинът, и за евреинът и пр., как­вито са, за всич­ките еднакво ще е само ако припоз­наят законите равно с бъл­гаринът. Така ще е в наша Бъл­гария! — Писмо-дописка до Ганчо Мильов в Букурещ, 10.V.1871 г.

• За Отечес­т­вото работя, байо! Кажи ти мойте и аз твоите кривини, па да се поп­равим и всички да вър­вим наедно.

• Зак­левам се пред нашето отечес­тво Бъл­гария, че ще изпъл­нявам точно длъж­ността си. — Пис­мената клетва на Лев­ски, положена след общото съб­рание в Букурещ, април и май 1872 г.

• Играем с живота на 7 милиона бъл­гари — трябва зряло да се пос­тъпва. — до Данаил Хр. Попов, 11.II.1871 г.

• Инт­ригата спира хода на народ­ната работа. — до Атанас П. Хинов, 25.VIII.1872 г.

• Които искат да умрат за отечес­т­вото си, да бъдат готови. — до Д. Хр. Попов, 5.II.1871 г.

• Който не е чист, убивам го. И работа трябва, работа! — до Д. Хр. Попов и Цен­т­рал­ния комитет в Букурещ, 16.IX.1872 г.

• Нашето драгоценно отечес­тво ще се нуж­дае от дос­тойни хора, които да го водят по пътя на благоден­с­т­вието, така щото да бъдем равни на другите европейски народи.

• Нашите бъл­гари желаят свободата, но приемат я, ако им се под­несе в къщите на теп­сия — Протоколи от раз­пита на Васил Лев­ски пред тур­с­ката след­с­т­вена комисия в София 59 януари 1873 г.

• От нас зависи да бъдем рав­ноп­равни с другите европейски народи. — до новоп­риети членове в организацията, 19.II.1872 г.

• Свобода и Всекиму своето! — Писмо на Лев­ски до чор­ба­джията Ганчо Милев в Кар­лово, 10.05.1871 г.