Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт17072018

Брой 139, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.6688 BGN1 GBP = 2.21574 BGN1 CHF = 1.67222 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2)

В разгара на лятото си спомняме за Апостол Кармитев

В разгара на лятото си спомняме за Апостол Кармитев

Тази година се навър­ш­ват 95 години от рож­дението на големия актьор. По този повод на 17, 18 и 19 юли Община Бур­гас организира “Дни с фил­мите на Апос­тол Карамитев“. “Любимец 13“, “Специалист по всичко“ и “Рицар без броня“ са емб­лематич­ните ленти, които ще се прожек­тират на отк­рита сцена “Охлюва“ с начален час 21. 00 и в трите дни. С тях ще си спом­ним за обаятел­ния бур­гаски актьор, който остава в историята като “любимец“ на бъл­гар­с­кото кино.

Апос­тол Милев Карамитев е роден в Бур­гас на 17 октом­ври 1923 година в семейс­тво на прис­танищен работ­ник, но още от малък е увлечен от киното. Завър­шва ВИТИЗ, а през 1947 г. става част от трупата на Народ­ния театър. През 1951 г. прави дебюта си в киното с филма “Утро над родината“. В периода…

Прочети още…

Склупторът Красимир Яков подрежда изложба в Двореца - Балчик

Склупторът Красимир Яков подрежда изложба в Двореца - Балчик

Изложба с плакети, дело на скул­п­тора Красимир Яков е откири в „Двореца“ – Бал­чик. Творецът е роден на 1 юли 1955 година. През 1974 г. завър­шва Художес­т­вената гим­назия в София, а през 1979 – Художес­т­вената академия, специал­ност „Скул­п­тура“. От 1979 до 2013 година е реализирал над 30 монумен­тални скул­п­тури. Твор­чес­т­вото му се отличава с внимание към детай­лите и екс­перимен­тиране с раз­лични материали и тех­ники. В една негова плас­тика се отк­риват няколко пох­вата, чрез които авторът пос­тига…

Прочети още…

„Криворазбраната цивилизация” ще гледаме в „Сцена на вековете” на хълма „Царевец”

„Криворазбраната цивилизация” ще гледаме в „Сцена на вековете” на хълма „Царевец”

Албена Михова ще играе ролята на Мадам Злата

Акт­рисата Албена Михова ще учас­тва в мюзикъла „Кривораз­б­раната цивилизация” на Музикално-драматичен театър „Кон­с­тан­тин Кисимов” във Велико Тър­ново. Любим­ката от телевизион­ния екран ще изпъл­нява глав­ната роля в спек­такъла – на Мадам Злата.

Пър­вото й превъп­лъщение в новия образ ще бъде на отк­ритата сцена на крепостта „Царевец”.

С едно от най-обичаните заг­лавия в своя афиш театърът в старата столица за втори път ще учас­тва в Лет­ния сезон на…

Прочети още…

В Стара Загора откриват “Летни музикални вечери“

Традицион­ните “Летни музикални вечери“ се отк­риват на 19 юли от 21.00 ч. на Антич­ния форум с музикал­ната драма на Марин Големинов “Нес­тинарка“. След­ващата вечер — 20 юли от 21.00 ч. ще проз­вучат на отк­рито любими песни на леген­дар­ните “Дийп пър­пъл“ и “Рейн­боу“ със специал­ното учас­тие на Николо Коцев и “Кикимора“ със солист Никола Здрав­ков. Гран­диоз­ният кон­церт е в съп­ровод на оркес­търа на Старозагор­с­ката опера под дириген­т­с­т­вото на Димитър Косев.

музикал­ните вечери под звез­дите ще…

Прочети още…

България

Скандал след скандал по проблемите на хората с увреждания

Скан­дал след скан­дал по проб­лемите на хората с увреж­дания

И Мая Манолова бясна на социалното ведомство, преписвали стари закони

Законоп­роек­тът за интег­рация на хората с увреж­дания, който под­готвя соц…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Протестът на овцевъди и козевъди се мести в София

Протес­тът на овцевъди и козевъди се мести в София

Тъй като не беше пос­тиг­нато споразумение с Минис­тер­с­тво на земеделието, храните и горите (МЗХГ) как сек­торът да бъде ком­пен­сиран от загубени…

Прочети още:

Loading...