Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт22052018

Брой 99, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.66326 BGN1 GBP = 2.23166 BGN1 CHF = 1.66411 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2)

Две катрини на Моне показват във Вашингтон

За пръв път откакто са били съз­дадени преди повече от век, две мас­лени кар­тини на градината на Клод Моне във Ветой са на едно място във Вашин­г­тон. Моне се мести със семейс­т­вото си във Ветой, в пок­рай­нините на Париж, през 1878, заради финан­сови зат­руд­нения. Там започва най-продуктивният период на френ­с­кия имп­ресионист, който за три години съз­дава почти 300 кар­тини, включително „Градината на худож­ника във Ветой” от 1881.

До 8 август в Национал­ната галерия във Вашин­г­тон показва две от четирите кар­тини на свежа лятна градина с огромни слън­чог­леди. Едната от кар­тините е на галерията, а другата е заета от музея “Нор­тън Сай­мън“. „Това е пов­ратна точка в кариерата на Моне, той се обръща към пей­зажа и започва да се интересува от атмос­ферни…

Прочети още…

„Нестинарка“ триумфира на сцената на Държавна опера-Стара Загора

„Нестинарка“ триумфира на сцената на Държавна опера-Стара Загора

Премиер­ното пред­с­тавяне на балета „Нес­тинарка“ по музика на Марин Големинов ще се със­тои на 23 и на 29 май на сцената на Дър­жавна опера — Стара Загора. 

Олеся Пан­тикина пос­тавя кул­товата тан­цова драма по оригинал­ната хореог­рафия на Мар­гарита Арнаудова. Сценог­рафията е на Иван Тока­джиев, кос­тюмите на Ана-Мария Тока­джиева – по оригинал­ните идеи на Мария Трен­дафилова. В глав­ните роли в двете премиерни пред­с­тав­ления ще тан­цуват Анелия Димит­рова, Веса Тонова, Фиорди Лоха, Станко Танев и Ивайло…

Прочети още…

Отиде си именитата оперна прима Христина Ангелакова

Отиде си именитата оперна прима Христина Ангелакова

На 73-годишна въз­раст почина опер­ната прима Хрис­тина Ангелакова. Светов­ноиз­вес­т­ният мецосоп­ран е издъх­нала след услож­нения вслед­с­т­вие на ортопедична операция

Хрис­тина Ангелакова е родена в град Исперих на 29 октом­ври 1944 година. Завър­шва сред­ното си образование в Шумен, след което се премес­тва в София и се записва в Национал­ната музикална академия “Панчо Владигеров“ в класа на професор Сима Иванова.

После заминава за Италия, където записва специализация в академията “Санта Чечилия“ в…

Прочети още…

Винсенте Амиго ще свири у нас

Кралят на фламен­кото Висенте Амиго идва за първи път в Бъл­гария на 27 сеп­тем­ври за кон­церт — спек­такъла “Сър­цето на Андалусия“ в Зала 1 на НДК.

С повече от 25 години кариера, той е един от най-големите съв­ременни испан­ски китаристи и ще запали кръвта на бъл­гар­с­ката пуб­лика по голямата си лична страст – фламен­кото. Хариз­матич­ният музикант, съчетава в себе си качес­тва на световна звезда – той е безумно талан­т­лив, красив и вглъбен артист с милиони почитатели по цял свят. Амиго има многоб­ройни…

Прочети още…

Софийската филхармония открива „Софийски музикални седмици“

Софийската филхармония открива „Софийски музикални седмици“

Солисти са Минчо Минчев и Лиляна Кехайова

С прог­рама от славян­ски ком­позитори Софийс­ката фил­хар­мония под дириген­т­с­т­вото на маес­тро Марк Кадин, ще отк­рие Меж­дународ­ния фес­тивал на 23 май. Солисти са емб­лематич­ният бъл­гар­ски цигулар Минчо Мин­чев и виолон­челис­тка Лиляна Кехайова. На сцената ще излезе и Национал­ният фил­хар­моничен хор „Светос­лав Обретенов“ с диригент Славил Димит­ров.

В прог­рамата са произ­ведения на Николай Римски-Корсаков, Марин Големинов, Антонин Двор­жак, Чай­ков­ски и Сер­гей…

Прочети още…

България

Заменят пластмасовите чаши в детските градини с метални

Заменят плас­т­масовите чаши в дет­с­ките градини с метални

Да се заменят плас­т­масовите чаши за еднок­ратна упот­реба в дет­с­ките градини с метални, пред­лагат от Общес­т­вения цен­тър за околна среда и усто…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Омбудсманът видя картел на розопреработвателите

Омбуд­с­манът видя кар­тел на розоп­реработ­вателите

Омбуд­с­манът Мая Манолова ще сезира КЗК за кар­тел на розоп­реработ­вателите, Това обяви тя в Кар­лов­ско при среща с розоп­роиз­водители. По думите…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Отборът на Бока Хуниорс идва заради Георги Аспарухов

Отборът на Бока Хуниорс идва заради Георги Аспарухов

“Сините“ обещават невероятно шоу на 19 август, когато ще се отбележи 75-годишнината от рождението на легендарния футболист

Изпъл­нител­ният дир…

Прочети още:

Loading...

Свят

Реджеп Ердоган търси подкрепа от турската диаспора в чужбина

Реджеп Ердоган търси под­к­репа от тур­с­ката диас­пора в чуж­бина

Президентът призова сънародниците си емигранти да гласуват за него

Тур­с­кият президент Реджеп Ердоган произ­несе предиз­борна реч пред хиляди ту…

Прочети още:

Loading...

Земеделие