Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21062018

Брой 121, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68926 BGN1 GBP = 2.22562 BGN1 CHF = 1.69527 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) С „Музика за птици” ни омагьосва Алисия Санча

С „Музика за птици” ни омагьосва Алисия Санча

С „Музика за птици” ни омагьосва Алисия Санча

Галерия Арте пред­с­тавя живописна изложба на Алисия Санча от 19 април под над­с­лов „Музика за птици”, или когато абсур­дът стане дейс­т­вител­ност.

Музика за птици“ – така е озаг­лавена една от кар­тините – пей­зажи на Алисия Санча в Галерия „Арте“. И това съв­сем не е случайно. В цяло излож­бата ни отвежда към средата на осмото десетилетие на XIX век, в което имп­ресиониз­мът се раз­пада. В края на 1880 г.неговият ярък пред­с­тавител Пиер Бонар (19671947) преминава към набизма. Загър­б­ват го също и Едурад Вюайр (18681940) и по-малко извес­т­ният на нашата пуб­лика Вал­тер Сикер. Пос­лед­ният е бил поз­нат на прадядото на Алисия, с когото баща ѝ Хосе Санча е ходил в ателието му. То е било в Челси, на брега на Темза, от прозор­ците на което се е отк­ривала впечат­ляваща гледка към голямата река, към корабите и лод­ките и към раз­хож­дащите се, или заети в своя занаят хора. При продъл­жител­ното раз­п­рос­т­ранение на пос­тим­п­ресионизма в световен план, почитателите на този стил ги свър­зва отношението към обляните в свет­лина пей­зажи.

В близ­кото до мен прос­т­ран­с­тво – градината, човекът свири за птиците и този на пръв пог­лед абсурд, ми се иска да е дейс­т­вител­ност”, казва тя. .

Абсур­дите на Алисия обаче, не свър­ш­ват дотук. Тя е силно убедена във въз­мож­ността на изкус­т­вото да променя същ­ността на човека. Този, който в днешно време така се е отдалечил от себе си, че не знае докъде ще стигне в след­ващите десетилетия, времето в което, както пред­ричат, изкус­т­веният интелект, раз­миващ ролята на човека и изт­риващ част от неговото изконно знание, ще потъне в изг­раденото от самия него „пос­т­човешко прос­т­ран­с­тво”.

Проф Аксиния Джурова

България

Икономика

Спорт

Сеп Блатер прис­тигна в Мос­ква

Бив­шият президент на ФИФАСеп Блатер прис­тигна в Мос­ква, за да наб­людава мачовете от Мон­диал 2018. Oчак­ванията са Блатер да остане няколко дн…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Проектът на ЕК е за 81 250 евро максимален таван на плащанията

Проек­тът на ЕК е за 81 250 евро мак­симален таван на плащанията

Предвижда се междинни нива за намаляване на субсидиите в диапазона между 60 000 и 100 000 евро

Проек­тът на Европейс­ката комисия (ЕК) за пониж…

Прочети още:

Loading...