Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт22052018

Брой 99, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.66016 BGN1 GBP = 2.23971 BGN1 CHF = 1.66128 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Започва Пролетният базар на книгата

Започва Пролетният базар на книгата

Започва Пролетният базар на книгата

Търговци и издатели ще преброят оределите читателски кохорти

На 23-ти май, в навечерието на Деня на на славян­с­ката пис­меност и кул­тура, започва традицион­ното пролетно книжно изложение у нас – Пролет­ният базар на книгата. Тър­гов­с­кото събитие и тази година ще пред­с­тави повече от 100 бъл­гар­ски книгоиз­датели и книготър­говци на три етажа в Национал­ния дворец на кул­турата. Официал­ното отк­риване е в 11.00 ч. в Цен­т­рал­ното фоайе на НДК.

В рам­ките на шестте дни на изложението, на щан­довете на издател­с­т­вата, както и на сцената на кул­тур­ната прог­рама, ще се със­тоят близо 50 премиери на най-новите книжни заг­лавия у нас, а също четения и срещи с чуж­дес­т­ранни и бъл­гар­ски автори, сред които Алек­сан­дър Секулов, Владо Даверов, Емил Анд­реев, Здравка Евтимова, както и нови, съв­сем непоз­нати имена. Не лип­с­ват и дежур­ните автори, абонирани за проявите на тпръгов­с­кото сдружение на книгораз­п­рос­т­ранителите. В рам­ките на базара ще има и среща с изтък­нати спор­тисти — Стефка Кос­тадинова и Вален­тин Йор­данов, които също ще пред­с­тавят юбилейни албуми, пос­ветени на спор­т­ните им вър­хове.

Сцената на кул­тур­ната прог­рама ще бъде раз­положена на Мрамор­ното фоайе (над Цен­т­рал­ния вход на НДК). Прог­рамата е съпът­с­т­вана от излож­бата „Под езика“ на Дамян Дамянов — мащабен проект, пос­ветен на кирил­с­ката азбука. Графич­ният екс­перимент на худож­ника стар­тира онлайн през 2016 г., но във второто си издание излиза извън мрежата и се пренася на хар­тия. След като изоб­разява нови 30 идеог­рами, Дамянов кани 60 пред­с­тавители на бъл­гар­с­ката кул­тура – извес­тни писатели, жур­налисти, худож­ници, преподаватели и др., да дадат кратко определение или интер­п­ретация на шей­сетте думи. Официал­ното отк­риване на излож­бата „Под езика“ е на 24-ти май от 14:00 часа на сцената на Пролет­ния базар. По-рано т.г .Дамян Дамянов бе отличен и с Национал­ната наг­рада „Кон­с­тан­тин Кон­с­тан­тинов” за принос в книгоиз­даването за деца – в категория „Илюс­т­ратор“. Работно време: 2327 май (вторник-събота), от 10:00 ч. до 20:00 ч.28 май (неделя), от 10:00 ч. до 19:00 ч. Пролет­ният базар на книгата е част от Кален­дара на кул­тур­ните събития на Столична община за 2017 г.

България

Икономика

Loading...

Спорт

Черно море на бараж за Лига Европа

Черно море на бараж за Лига Европа

Треньорът на Бруно Акрапович остава, категоричен е собственикът на Локомотив (Пд)

Черно море измъкна 2:2 при гос­туването на Локомотив (Пл…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Бунт на розопроизводителите

Бунт на розоп­роиз­водителите

Изкупната цена са срина тотално, дестилериите дават по 1,60 за килограм набран цвят

Розоп­роиз­водители блокираха в ран­ния съботен ден пътя към…

Прочети още:

Loading...