Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет24052018

Брой 101, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65833 BGN1 GBP = 2.23044 BGN1 CHF = 1.66624 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) „Летящия Бах“ за първи път в България

„Летящия Бах“ за първи път в България

„Летящия Бах“ за първи път в България

Шоуто е обиколило над 30 дър­жави, дос­тига половин милион зрители.

Едно от най-интригуващите музикално-танцови пред­с­тав­ления на тан­цовия със­тава Flying Steps идва у нас с пред­с­тав­лението Red Bull Flying Bach. Огром­ният екип на Flying Steps обикаля кон­тинен­тите с един спек­такъл, пос­рещан и изп­ращан с овации, независимо дали се играе пред аудитория в Азия или в Европа. Шоуто е обиколило над 30 дър­жави, и дос­тига до над половин милион зрители.

Особен акцент на 21 октом­ври в зала 1 на НДК ще бъде и учас­тието на младата балерина Вир­гиниа Томар­кио. Тя е част от големия балет към Рим­с­ката опера, но не страни и от други тан­цови и музикални спек­такли. Отз­вукът е винаги един и същ — заразителна енер­гия и изк­лючителна зрелищ­ност на хореог­рафията.

Red Bull Flying Bach е пър­вото прет­воряване на цикъла прелюдии и фуги за пиано на Йохан Себас­тиан Бах — добре тем­перирано пиано, в мул­тимедийна тан­цова феерия, която среща и слива в едно класическа музика, брейк­денс и множес­тво други форми на съв­ремен­ния танц. Изк­лючителна в случая е сим­биозата между твор­бите на Бах и тан­цьорите на сцената, които дейс­т­ват с увереността на теат­рални актьори и тех­ничес­ката прециз­ност на олим­пийски атлети.

Основни двигатели на този гран­диозен проект са нем­с­кият оперен режисьор Крис­тоф Хагел, светов­ноиз­вес­т­ният хореог­раф Юи Кавагучи и бер­лин­с­ките брейк­денс тан­цьори и четирик­ратни световни шам­пиони„ Flying Steps, ръководени от леген­дар­ния Вар­тан Басил.

.

България

Икономика

Китай готов да строи у нас завод за асемблиране на тежкотоварни автомобили

Китай готов да строи у нас завод за асем­б­лиране на теж­котоварни автомобили

Заместник-министърът на тран­с­порта, инфор­мацион­ните тех­нологии и съоб­щенията Велик Зан­чев се срещна с пред­с­тавители на ръковод­с­т­вото на най-…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Балкан шокира Левски Лукойл с фантастичен обрат

Бал­кан шокира Лев­ски Лукойл с фан­тас­тичен обрат

Тимът от Ботевград поведе в серията за първото място в баскетболното първенство при мъжете

Бал­кан (Ботев­г­рад) отне домакин­с­кото предим­с­тво на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Рентата в Добричко скочи с 9 процента

Рен­тата в Доб­ричко скочи с 9 процента

Около 41% от обработваемите площи в страната се стопанисват от арендатори

Наемането на земедел­ски земи в най-плодородния район на Бъл­гария по…

Прочети още:

Loading...