Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет24052018

Брой 101, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65833 BGN1 GBP = 2.23044 BGN1 CHF = 1.66624 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) „Планета Клевета” на Спартак Дерменджиев разкрива паралелната действителност

„Планета Клевета” на Спартак Дерменджиев разкрива паралелната действителност

„Планета Клевета” на Спартак Дерменджиев разкрива паралелната действителност

Изложба ком­пютърна графика на Спар­так Дер­мен­джиев „Планета Клевета” раз­к­рива лъжата и паралел­ната дейс­т­вител­ност. Мяс­тото е зала Зала „Пеша Николова“, от 12 октом­ври в Цен­тър за кул­тура и дебат „Чер­вената къща „Анд­рей Николов”

Излож­бата на Спар­так Дер­мен­джиев „Планета Клевета” показва как „един неверен, но трогателен и прав­доподобен текст неусетно нарас­тва, набъбва и от „без­помощен“ и „безобиден“ се прев­ръща във фак­тор, с който се съоб­разяваме.“ „Планета Клевета” ще бъде изложена до 31 октом­ври.

Идеята е почер­пена от множес­тво тек­с­тове, записки, документи и донесения, притежание на раз­лични дър­жавни инс­титуции, пуб­ликации в раз­лични интер­нет сай­тове и комен­тари под раз­лични статии на официални медии, придобили граж­дан­с­т­веност под раз­лична форма. Тек­с­тове, които съз­дават лавина от „инфор­мация“, в която е невъз­можно да се прозре истината. Тек­с­тове, които съз­дават свят без истина, където сме принудени да се съоб­разяваме с Клеветата.“ „Планета Клевета” ще бъде изложена до 31 октом­ври.

България

Икономика

Китай готов да строи у нас завод за асемблиране на тежкотоварни автомобили

Китай готов да строи у нас завод за асем­б­лиране на теж­котоварни автомобили

Заместник-министърът на тран­с­порта, инфор­мацион­ните тех­нологии и съоб­щенията Велик Зан­чев се срещна с пред­с­тавители на ръковод­с­т­вото на най-…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Балкан шокира Левски Лукойл с фантастичен обрат

Бал­кан шокира Лев­ски Лукойл с фан­тас­тичен обрат

Тимът от Ботевград поведе в серията за първото място в баскетболното първенство при мъжете

Бал­кан (Ботев­г­рад) отне домакин­с­кото предим­с­тво на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Рентата в Добричко скочи с 9 процента

Рен­тата в Доб­ричко скочи с 9 процента

Около 41% от обработваемите площи в страната се стопанисват от арендатори

Наемането на земедел­ски земи в най-плодородния район на Бъл­гария по…

Прочети още:

Loading...