Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед22072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) „Летящи“ хора и птици сред героите на филмите от Международния фестивал на етнографския филм

„Летящи“ хора и птици сред героите на филмите от Международния фестивал на етнографския филм

„Летящи“ хора и птици сред героите на филмите от Международния фестивал на етнографския филм

Религия, шаманизъм, спиритуализъм, древни ритуали, живот след смъртта, хора, учещи се да летят, и птици, които пред­почитат да останат в клет­ките си — това са част от темите в продук­циите на Шес­тия Меж­дународен фес­тивал на етног­раф­с­кия филм, който започна и продъл­жава до 18 ноем­ври. Тази година фес­тивалът пред­лага 18 уникални фил­мови заг­лавия и поредица лек­ции, които ни въвеж­дат в инт­ригуващият свят на съв­ремен­ния шаманизъм, спиритуал­ност, древни ритуали. Сред гос­тите на феста са Владимир Боцев — док­тор по етнология и куратор в Национал­ния музей на Македония, Слободан Наумович — доцент по етнология и ант­ропология в Бел­г­рад­с­кия универ­ситет, Горан Благоев — док­тор по етнология, преподавател и водещ в БНТ, Давор Борич — режисьор на много докумен­тални филми за Хър­ват­с­ката телевизия.

Започ­вайки от нашата страна, ще се запоз­наем с правос­лав­ните традиции, с фол­к­лор­ната религиоз­ност в района на Асенов­г­рад. Недалеч оттам, в Родопите, се праз­нува Кур­бан Бай­рам, или “Праз­никът на жер­т­вата“, за който раз­каз­ват жителите на българо-мохамеданско село.

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жътвата на есенниците изостава

Жът­вата на есен­ниците изос­тава

Пад­налите валежи въз­п­репят­с­т­ваха жът­вата на някой есенни кул­тури в страната. Пуб­ликувани оператив­ните данни на екс­перти на МЗХГ към 12.07.20

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Чумата продължава да мори стадо след стадо

Чумата продъл­жава да мори стадо след стадо

Вторично огнище пламна в гр.Болярово, има заповед животните да бъдат ликвидирани

Със заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция…

Прочети още:

Loading...