Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон16072018

Брой 138, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67983 BGN1 GBP = 2.21028 BGN1 CHF = 1.67108 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Максим Венгеров идва за „Европейски музикален фестивал“ 2018

Максим Венгеров идва за „Европейски музикален фестивал“ 2018

Максим Венгеров идва за „Европейски музикален фестивал“ 2018

Ще гостуват и музиканти от Италия, Испания, Русия, Америка

На 30-ти март рус­кият цигулар ще отк­рие фес­тивала с Кон­церт за цигулка и оркес­тър от Йоханес Брамс. Феноменал­ният руски цигулар Мак­сим Вен­геров е звез­дата в прог­рамата на таз­годиш­ния “Европейски музикален фес­тивал“, организиран от аген­ция “Кан­тус Фир­мус“. На 30-ти март големият изпъл­нител ще учас­тва в отк­риването на фес­тивала с изпъл­нение на Кон­церт за цигулка и оркес­тър от Йоханес Брамс. Той ще свири със Софийс­ката фил­хар­мония под дириген­т­с­ката палка на Най­ден Тодоров.

В прог­рамата е включена също и Сим­фония №1 от Брамс. Мащаб­ното събитие ще се със­тои в зала №1 на НДК от 20.00, един от акцен­тите в официал­ната кул­турна прог­рама на София по време на Бъл­гар­с­кото пред­седател­с­тво на Съвета на ЕС. Европейски музикален фес­тивал“ 2018 обх­ваща общо 13 събития като учас­т­ват 350 музиканти. Включени са кон­церти със сим­фонична и камерна музика, джаз, фил­мова музика, както и специално събитие за деца.

Фес­тивалът е част от кул­тур­ните събития на Столич­ната община за 2018, а съор­ганизатор е Минис­тер­с­т­вото на кул­турата. „Европейски музикален фес­тивал“ 2018 ще пред­с­тави общо 13 събития с учас­тието на над 350 музиканти. Прог­рамата включва кон­церти със сим­фонична и камерна музика, джаз, фил­мова музика, както и специално събитие за деца. На форума ще гос­туват музиканти от Италия, Испания, Авс­т­рия, САЩ, Русия и др. Фес­тивалът е част от Кален­дара на кул­тур­ните събития на Столич­ната община за 2018 г., а съор­ганизатор е Минис­тер­с­т­вото на кул­турата.

Мак­сим Вен­геров продъл­жава своята уникална кариера на цигулар, диригент и педагог. През октом­ври м.г. той изнесе два забележителни кон­церта в Кар­неги Хол, Ню Йорк, със Сим­фонич­ния оркес­тър на Мон­реал под дириген­т­с­т­вото на Кент Нагано. Осъщес­тви и светов­ната премиера на Кон­церт за цигулка от китайс­кия ком­позитор Циганг Чен, написан специално за Вен­геров. Изпъл­нението бе част от Меж­дународ­ния музикален фес­тивал в Пекин.

България

Вежди Рашидов дарява заплатата си за онкоболна млада жена

Вежди Рашидов дарява зап­латата си за онкоболна млада жена

Пред­седателят на пар­ламен­тар­ната комисия по кул­тура Вежди Рашидов съобщи днес, че дарява 3000 лева за лечението на тежко бол­ната Надежда Ого…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Странджа се опълчи на властта

Стран­джа се опълчи на властта

Премиерът Бойко Борисов не посмя да отиде при гневните земеделци, пострадали от опасната болест по животните им

Премиерът Бойко Борисов изпра…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Защо плаче баба Дора?

Защо плаче баба Дора?

Цял месец държавните чиновници не могат да кажат как опасната болест по овцете и козите е дошла у нас

Защо баба Дора плаче, а хората си скубя…

Прочети още:

Loading...