Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт17072018

Брой 139, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.6688 BGN1 GBP = 2.21574 BGN1 CHF = 1.67222 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Премиера на „Кабаре в Операта”

Премиера на „Кабаре в Операта”

Премиера на „Кабаре в Операта”

Режисьор е Мортен Роесен от Дания, диригент Антъни Арморе - Австрия

Днес от 19:00 в новата камерна „Сцена в джоба 234“ на Стара Загора е премиерата на „Кабаре в Операта” – с три съв­ременни камерни творби, пред­с­тавени в една по-различна обс­тановка. Режисьор е Мор­тен Роесен от Дания, диригент Антъни Арморе — Авс­т­рия, сценог­раф Златна Михай­лова, хореог­раф е Ромина Славова, учас­т­ват солисти, балет и оркес­тър от операта.

Трите камерни опери са от нем­с­ките ком­позитори Курт Вайл и Паул Хин­демит — емб­лематични имена от светов­ния музикален свят. Тех­ните аван­гар­дни музикално-театрални идеи зас­лужават да бъдат дос­тояние на кол­кото може по-голям кръг от зрители. „Махагони“ и „Седемте смър­тни гряха“ са камер­ните опери от Курт Вайл, по либ­рето на големия драматург Бер­толд Брехт –изк­лючителен нем­ски творец.

Нап­ред и назад“ е с автор Паул Хин­демит –един от най-значимите нем­ски ком­позитори на 20 век.

С учас­тието на Петя Пет­рова, Нели Нечева, Емилия Иванова, Яница Нешева, Ивайло Йов­чев, Николай Моцов, Игнат Жлев, Мех­мед Бур­хание, Георги Динев, Тереза Бракалова, Теодор Пет­ков, Иван Кабамитов, Милко Михай­лов, Емилия Джурова, Елена Пет­рова, Петър Янкулов, Нина Димит­рова.

“ Мал­ката Махагони“ е продуцирана за първи път на един нов нем­ски Фес­тивал за камерна музика в Баден-Баден , на 17 юли 1927. Самият Брехт е режисьор. Махагони е кратка, епична пиеса, която просто показва изводите за неус­тоимия упадък на същес­т­вуващия социален ред.

Нап­ред и назад“ е опера-скеч, която Паул Хин­демит пише за колек­цията от оперни миниатюри, пред­с­тавени на 17 юли 1927. на музикален фес­тивал в Баден-Баден.

Дейс­т­вието, като в един дявол­ски палин­д­ром, се раз­вива нап­ред и след това отзад-напред. Раз­г­ръща се трагедия, която включва рев­ност и убийс­тво.

Седемте смър­тни гряха“ е пър­вата работа на Курт Вайл след бяг­с­т­вото му от Гер­мания. Ком­позиторът си сът­руд­ничи с Бер­толд Брехт, за да съз­даде тази „опера-балет“, в която глав­ната героиня Анна е пред­с­тавена с две изпъл­нителки.

Антъни Арморе живее в Авс­т­рия има изяви с раз­лични сим­фонични оркес­три и оперни театри по света. Работи с извес­т­ните диригенти Йорма Панула и Геор­гиу Станчу, с които организира раз­лични Майс­тор­ски кур­сове по оркес­т­рово дирижиране на произ­ведения от Ян Сибелиус, Карл Нил­сън и Йоханес Брамс и отб­рани оперни заг­лавия от стан­дар­т­ния репер­тоар – „Травиата”, „Трубадур”, „Риголето”, „Кар­мен”, „Севил­с­кият бръс­нар”, „Бал с маски”, „Лучия Ди Ламер­мур”, „Бохеми”, „Набуко”.

България

Скандал след скандал по проблемите на хората с увреждания

Скан­дал след скан­дал по проб­лемите на хората с увреж­дания

И Мая Манолова бясна на социалното ведомство, преписвали стари закони

Законоп­роек­тът за интег­рация на хората с увреж­дания, който под­готвя соц…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Протестът на овцевъди и козевъди се мести в София

Протес­тът на овцевъди и козевъди се мести в София

Тъй като не беше пос­тиг­нато споразумение с Минис­тер­с­тво на земеделието, храните и горите (МЗХГ) как сек­торът да бъде ком­пен­сиран от загубени…

Прочети още:

Loading...