Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет24052018

Брой 101, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65833 BGN1 GBP = 2.23044 BGN1 CHF = 1.66624 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Оригинални златни монети показват в „Аква Калиде”

Оригинални златни монети показват в „Аква Калиде”

Някои от най-ценните находки, отк­рити при археологичес­ките проуч­вания в ком­п­лекса “Акве Калиде“, ще напус­нат зала “Трезор“ на Регионален исторически музей — Бур­гас и ще се завър­нат отново там. На 16 март от 15.30 археолозите доц. д-р Димчо Мом­чилов и Мирос­лав Клас­наков ще ни пренесат в миналото, раз­каз­вайки за отк­ритията от пос­лед­ния сезон и за хилядите монети отк­рити тук. .

Любопитна преп­ратка към монетите на нас­тоящето и бъдещето ще нап­рави проф. Сава Димов, с презен­тация на тема “Елек­т­рон­ните монети“ — ще научим повече за крип­товалутите, какви тайни крият те и ще оставят ли следа във времето. Колек­цията от седем златни визан­тийски монети, отк­рити при археологически проуч­вания през 2012 година, ще бъдат екс­понирани в пред­дверието на банята-музей само на 17 март. Сък­ровището от “Акве Калиде“ е отк­рито на 17 юли 2012. То се със­тои от седем златни визан­тийски монети, отсечени в импер­с­ката столица Кон­с­тан­тинопол. Те принад­лежат на император Кон­с­тан­тин IV Погонат (668685) и император Юстиниан II Ринот­мет (685695 / 705711).

България

Икономика

Китай готов да строи у нас завод за асемблиране на тежкотоварни автомобили

Китай готов да строи у нас завод за асем­б­лиране на теж­котоварни автомобили

Заместник-министърът на тран­с­порта, инфор­мацион­ните тех­нологии и съоб­щенията Велик Зан­чев се срещна с пред­с­тавители на ръковод­с­т­вото на най-…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Балкан шокира Левски Лукойл с фантастичен обрат

Бал­кан шокира Лев­ски Лукойл с фан­тас­тичен обрат

Тимът от Ботевград поведе в серията за първото място в баскетболното първенство при мъжете

Бал­кан (Ботев­г­рад) отне домакин­с­кото предим­с­тво на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Рентата в Добричко скочи с 9 процента

Рен­тата в Доб­ричко скочи с 9 процента

Около 41% от обработваемите площи в страната се стопанисват от арендатори

Наемането на земедел­ски земи в най-плодородния район на Бъл­гария по…

Прочети още:

Loading...