Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед22072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Жерар Депардийо ще пее песни на Висоцки

Жерар Депардийо ще пее песни на Висоцки

Жерар Депардийо ще пее песни на Висоцки

Жерар Депар­дийо, който получи руско граж­дан­с­тво, ще изпълни песни на леген­дар­ния бард Владимир Висоцки, съоб­щава аген­ция ТАСС.

Популяр­ният френ­ски актьор вземе учас­тие в кон­церта в Мос­ква на 25 април, под нас­лов: “Висоцки 80: Жив съм, свалете чер­ните ленти!“, пос­ветен на годиш­нината на рус­кия поет с китара.

Депар­дийо отдавна меч­таел да работи с Висоцки. Още през 70-те години на миналия век, същес­т­вувал замисъл да бъде зас­нет фил­мът “Виен­ска вакан­ция“ по сценарий на Владимир Висоцки и Едуард Володар­ски. В него се раз­казва за кон­ц­лагеристи, които избягали няколко дни преди края на вой­ната. Марина Влади превела сценария на френ­ски език и го занесла в Париж. Младите, но вече извес­тни актьори Жерар Депар­дийо и Даниел Олб­рих­ски, се съг­ласили да се снимат във филма без хонорари. За съжаление, смъртта на Висоцки поп­речила на тех­ните планове.

В мул­тимедий­ното шоу, пос­ветено на 80-годишнината на Висоцки, ще вземат учас­тие неговият син Никита, Олга Кор­мухина, Дмит­рий Дюжев, Юлия Чичерина, Алек­сан­дър Домогаров, Зара, група “Город 312“, Нина Шац­кая, Юрий Розум.

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жътвата на есенниците изостава

Жът­вата на есен­ниците изос­тава

Пад­налите валежи въз­п­репят­с­т­ваха жът­вата на някой есенни кул­тури в страната. Пуб­ликувани оператив­ните данни на екс­перти на МЗХГ към 12.07.20

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Чумата продължава да мори стадо след стадо

Чумата продъл­жава да мори стадо след стадо

Вторично огнище пламна в гр.Болярово, има заповед животните да бъдат ликвидирани

Със заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция…

Прочети още:

Loading...