Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед22072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) „Обичай ме!“ от Себастиан Тери - новата постановка на Сатирата

„Обичай ме!“ от Себастиан Тери - новата постановка на Сатирата

„Обичай ме!“ от Себастиан Тери - новата постановка на Сатирата

Зад смешното в живота виждаме ли и човешката драма?

Най-новата премиера ще видим на сцената на Сатиричен театър “Алеко Кон­с­тан­тинов“ на 20 април. Светът е пълен с тайн­с­тва и мис­терии. Но, когато те са свър­зани със семейс­т­вото, когато една жена осъщес­т­вява май­чиния си коп­неж след десетки години, когато от изневиделица в къщата ви се нас­танят еднов­ременно щас­тието и тревогата – това вече е изк­лючително събитие.

Аптекарят Андре и чинов­нич­ката Лоранс са сполетени от неочак­вани гости. Кръвни род­нини ли са те или мошеници?

Със себе си носят меч­тано щас­тие или измама?

Най-поставяният европейски комедиог­раф Себас­тиен Тиери е нанизал в пиесата си „Обичай ме!“ поредица от необик­новени събития, ситуации наситени със смях и ирония и всичко това, пос­лед­вано от дъл­бока човешка емоция.

Чрез смеха и лиризма теат­рал­ното дейс­т­вие отп­равя въп­роси дирек­тно към седящите в салона. Защо причиняваме най-силната болка на най-близките си хора? Може ли да има прошка за насилието над дете? Зад смеш­ното в живота виж­даме ли и човеш­ката драма? Недоразуменията, връх­летeли ни днес, пос­тавят въп­роса – как ще живеем утре. Тази дилема стои пред множес­т­вото семейс­тва от нашето съв­ремие. Ролите се изпъл­няват от Албена Пав­лова, Димитър Банен­кин, Милена Аврамова, Стоян Дой­чев, а режисьор е Анд­рей Калудов.

Любовта, синов­ната обич, май­чин­с­кото чув­с­тво са вечни и общовалидни. Но френ­с­кият драматург, актьор и продуцент Себас­тиен Тиери умее да ги вижда в пиесите си и от друга страна – смешна, тайн­с­т­вена и противоречива. Без да оспорва светостта на смей­ните връзки.

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жътвата на есенниците изостава

Жът­вата на есен­ниците изос­тава

Пад­налите валежи въз­п­репят­с­т­ваха жът­вата на някой есенни кул­тури в страната. Пуб­ликувани оператив­ните данни на екс­перти на МЗХГ към 12.07.20

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Чумата продължава да мори стадо след стадо

Чумата продъл­жава да мори стадо след стадо

Вторично огнище пламна в гр.Болярово, има заповед животните да бъдат ликвидирани

Със заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция…

Прочети още:

Loading...