Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет19072018

Брой 141, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68446 BGN1 GBP = 2.19465 BGN1 CHF = 1.68446 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Седем актьори се сменят в “Ревизор“ на Театър “София“

Седем актьори се сменят в “Ревизор“ на Театър “София“

Седем актьори се сменят в “Ревизор“ на Театър “София“

Седем актьори са се сменили в “Ревизор“ на Театър “София“ през 10-те години от премиерата, Невена Калудова — в ролята на Маря Антоновна, дъщерята на Градоначал­ника, два пъти е излизала в май­чин­с­тво. На 15 май театърът отбеляза годиш­нина на спек­такъла. Учас­т­ваха:

Мария Сапун­джиева, Невена Калудова, Йор­данка Любенова, Милена Жив­кова, Лилия Маравиля, Сава Пиперов, Калин Врачан­ски, Пламен Манасиев, Михаил Мил­чев, Николай Антонов, Росен Белов, Юлиян Рач­ков, Николай Димит­ров, Николай Вър­банов, Мар­тин Гяуров.

На сцената на Театър “София” оживява веч­ната комедия на Гогол “Ревизор”, за да ни във­лече във впечат­ляващия свят на неговите раз­нолики герои и да се пос­меем над тех­ните смешни и тъжни харак­тери. Един класически текст, който е в ритъма на днеш­ния ни ден, за да нарисува веч­ното, пов­торяемото, смеш­ното и тъж­ното в живота. „Ревизор”на Гогол днес е удивително съв­ременен. Нрав­с­т­вения упадък в налуд­ничавия ни общес­т­вен живот е стиг­нал дотам, че на върха на пирамидата на всяка йерар­хична струк­тура може да кацне някой фан­тас­тичен Хлес­тяков — прой­доха”, пише Бойко Баг­данов. “Всички ние сме излезли изпод шинела на Гогол.“ Ф.М.Достоевски

България

Икономика

България подаде писмо за близко сътрудничество с ЕЦБ

Бъл­гария подаде писмо за близко сът­руд­ничес­тво с ЕЦБ

Правител­с­т­вото вчера даде ман­дат на финан­совия минис­тър да подаде официално заяв­ление за осъщес­т­вяване на близко сът­руд­ничес­тво с Европейска…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие