Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб21072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Магнетичният Юрий Башмет свири със Софийската филхармония

Магнетичният Юрий Башмет свири със Софийската филхармония

Магнетичният Юрий Башмет свири със Софийската филхармония

Юрий Баш­мет, артис­тът — легенда, който извади виолата от оркес­търа и показа, че тя може да бъде божес­т­вен солист, ще изнесе кон­церт на 17 май в зала „Бъл­гария“.

В прог­рамата ще проз­вучи едно от знаковите произ­ведения в репер­тоара му, написано специално за него — „Стикс“ за виола, хор и оркес­тър на Гия Кан­чели. Баш­мет ще си пар­т­нира със Софийс­ката фил­хар­мония и Национал­ния фил­хар­моничен хор под дириген­т­с­т­вото на маес­тро Най­ден Тодоров.

В прог­рамата е включена и Сим­фония 5 на Чай­ков­ски. Кон­цер­тът е част от прог­рамата на Европейс­кия музикален фес­тивал.

Баш­мет е музикант, диригент, общес­т­веник, съз­дател на със­тава „Мос­ков­ски солисти”. Талан­т­лив и нес­тан­дар­тен музикант на съв­ремието ни, роден на 24.януари 1953 в Рос­тов на Дон. Знаменетият виолист кон­цер­тира в Русия и по целия свят в най — прес­тиж­ните кон­цер­тни зали на Европа, Авс­т­ралия, Япония и Америка. Рус­кият музикант изнася солис­тични кон­церти с виола в Кар­неги хол, Ла Скала, лон­дон­с­кия Бар­бикан цен­тър, Бер­лин­с­ката филар­мония, токийс­кият Сан­тори — хол.

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жътвата на есенниците изостава

Жът­вата на есен­ниците изос­тава

Пад­налите валежи въз­п­репят­с­т­ваха жът­вата на някой есенни кул­тури в страната. Пуб­ликувани оператив­ните данни на екс­перти на МЗХГ към 12.07.20

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Чумата продължава да мори стадо след стадо

Чумата продъл­жава да мори стадо след стадо

Вторично огнище пламна в гр.Болярово, има заповед животните да бъдат ликвидирани

Със заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция…

Прочети още:

Loading...