Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб21072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Музика за цигулка и оркестър от големия екран в концерта Cinema Violino

Музика за цигулка и оркестър от големия екран в концерта Cinema Violino

Солистка е виртоузната българка Катя Попов

Въл­нуваща музика за цигулка ще звучи в кон­церта Cinema Violino с Оркес­търа на Класик ФМ радио на 30 май от 19.30 в зала „Бъл­гария“.

Прек­рас­ните пар­титури от фил­мите „Списъкът на Шин­д­лер“, „Усещане за жена“, „Ново кино „Парадизо“ и още други незаб­равими пиеси, в които цигул­ката играе главна роля. Като солис­тка ще вземе учас­тие вир­туоз­ната бъл­гарка Катя Попов, пър­вата жена кон­цер­т­майс­тор на Hollywood Bowl Orchestra.

На пулта зас­тава американ­с­кият диригент Скот Дън, който гос­тува за първи път у нас. Почитателите на киното ще могат да чуят любимите музикални хитове от „Меж­дуз­вез­дни войни“, „Хари Потър“, „Кариб­ски пирати“.

Кон­цер­тът гос­тува в прог­рамата на таз­годиш­ния „Европейски музикален фес­тивал“, включен в Кален­дара на кул­тур­ните събития на Столич­ната община за 2018 и съор­ганизатор Минис­тер­с­т­вото на кул­турата.

Раз­въл­нувана от пър­вото си зав­ръщане у нас и кон­церт пред бъл­гар­ска пуб­лика след 28 години блес­тяща кариера във Фран­ция, Катя споделя: “Бъл­гария за мен е една страна, която никога няма да извадя от сър­цето си. Аз винаги ще бъда бъл­гарка, независимо че по-дълго време съм живяла в Америка. Тази страна е тол­кова красива, такова невероятно място и с такива ресурси! Това ми дава крила и ме кара да се гор­дея.“

Като водач на Hollywood Bowl – Катя Попов е свирила под дириген­т­с­ката палка на Джон Уилямс, Джон Маучери, Зубин Мета, Сър Сай­мън Ратъл и си е пар­т­нирала с прочути музиканти като Пласидо Доминго, Джошуа Бел, Мерилин Хорн, Глория Естефан.

Цигулар­ката е учас­т­вала в записите на повече от 600 фил­мови пар­титури в Лос Анджелис и работи с най-търсените ком­позитори в Холивуд. Родена и израс­нала в София, Катя е учила в Музикал­ното училище в род­ния си град, както и в НМА — София, след което продъл­жава обучението си в Париж­ката кон­сер­ватория.

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жътвата на есенниците изостава

Жът­вата на есен­ниците изос­тава

Пад­налите валежи въз­п­репят­с­т­ваха жът­вата на някой есенни кул­тури в страната. Пуб­ликувани оператив­ните данни на екс­перти на МЗХГ към 12.07.20

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Чумата продължава да мори стадо след стадо

Чумата продъл­жава да мори стадо след стадо

Вторично огнище пламна в гр.Болярово, има заповед животните да бъдат ликвидирани

Със заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция…

Прочети още:

Loading...