Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт14082018

Брой 160, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.71519 BGN1 GBP = 2.18944 BGN1 CHF = 1.72502 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Започна фестивалът “Пловдив чете“

Започна фестивалът “Пловдив чете“

Започна фестивалът “Пловдив чете“

От 2015-та ежегоден домакин е „Жанет 45“.

До 17 юни Плов­див ще бъде домакин на 16-ото издание на литератур­ния фес­тивал „Плов­див чете“. В рам­ките на форума 37 издател­с­тва от страната пред­с­тавят най-новата си продук­ция на 14-те щанда на Алеята на книгата пред Цен­т­рал­ната поща.

Организатор на фес­тивала е издател­с­тво „Жанет 45“ с под­к­репата на Минис­тер­с­т­вото на кул­турата, Община Плов­див, Народна биб­лиотека „Иван Вазов“ и Асоциация „Бъл­гар­ска книга“.

За първи път тази година в рам­ките на „Плов­див чете“ ще се проведе литературен клуб на отк­рито до Цар-Симеоновата градина, в който всеки желаещ може да учас­тва. Новост е и гос­туването на автор с пред­с­тавяне на книга на територията на Тютюневия град. Прог­рамата е изк­лючително богата и раз­нооб­разна и включва срещи с автори, сред които живеещия в Тур­ция писател и преводач Хюсеин Мев­сим, Елизабет Кос­това, Захари Карабаш­лиев, Георги Гос­подинов, македон­ски и хър­ват­ски писатели.

На официал­ната церемония ще бъдат връчени и две наг­ради „Орфеев венец“ и „Златна четка“ за офор­м­ление на книга. И двата приза са с парични наг­ради от съот­ветно 5 хиляди и 2 хиляди лева, раз­каза соб­с­т­веникът на издател­с­т­вото “Жанет 45“ — организатор и домакин на фес­тивала Божана Апос­толова. Специални гости на отк­риването на „Плов­див чете“ са Кирил Марич­ков, Иван Лечев, Дони, Славчо Николов и Венко Пороман­ски от група „Фон­дацията“.

Съв­мес­тно с Народна биб­лиотека „Иван Вазов“ по време на „Плов­див чете“ се излъчва Читател на годината в няколко въз­рас­тови категории — от 5 до 105 години. Естес­т­вена професионална тежест на фес­тивала добавят годиш­ните Национални наг­ради в областта на литературата „Христо Г. Данов“, организирани от Минис­тер­с­тво на кул­турата и Дирек­ция „Кул­тура и кул­турно нас­лед­с­тво“ при Община Плов­див.

Плов­див чете“ се провежда ежегодно в началото на юни. Дос­коро три плов­див­ски издател­с­тва – „Жанет 45“, „Хер­мес“ и „Летера“ – се редуваха като домакини на събитието. От 2015-та година ежегоден домакин е „Жанет 45“.

България

Икономика

Спорт

Иртиш на Херо с нова издънка в Казах­с­тан

Отборът на Иртиш продъл­жава с ужасяващото си пред­с­тавяне във фут­бол­ното пър­вен­с­тво на Казах­с­тан. Воденият от бъл­гар­с­кия треньор Димитър Дими…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие