Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт14082018

Брой 160, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.71519 BGN1 GBP = 2.18944 BGN1 CHF = 1.72502 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура

Гергиев и Нетребко ще участват на Вагнеровия фестивал в Байройт

Гергиев и Нетребко ще участват на Вагнеровия фестивал в Байройт

Стивън Гулд - един от най-прочутите тенори влиза в образа на Тристан

Голямата новина от Гер­мания, цитирана от светов­ните медии е свър­зана с учас­тието на две руски имена в след­ващото издание на Музикал­ния Ваг­неров фес­тивал в Бай­ройт. Дирек­торът на фес­тивала Катарина Ваг­нер — прав­нучка на ком­позитора съобщи, че през 2019 г. фес­тивалът ще бъде отк­рит от Валерий Гер­гиев, който ще зас­тане на дириген­т­с­кия пулт на операта “Тан­хой­зер“ с режисьор Тобиас Крацер.

В два от спек­так­лите през след­ващата година ще учас­тва и неговата именита сънарод­ничка –прочутото соп­рано Анна Нет­ребко. Опер­ната прима ще дебютира като Елза в операта “Лоен­г­рин“ от Ваг­нер.

Тя се пред­с­тави в тази роля на “Звез­дите на белите нощи“ в Санкт Петер­бург с Мариин­с­кия…

Прочети още…

Деца от Велико Търново изучават фотография

Деца от Велико Търново изучават фотография

Деца от Велико Тър­ново са изучавали магията на фотог­раф­с­кото изкус­тво в дет­ска лятна фото школа, съобщи ръководителят на проекта Марина Чамур­кова.

Чамур­кова е професионален и потом­с­т­вен фотог­раф и е от поколението, което се е учило да снима с ленти. Тогава почти 20 процента от децата са членували в кръжоци по фотог­рафия, а в домовете им е имало мини фотог­раф­ски лаборатории.

Съв­ремен­ните деца имат уст­ройс­тва за снимане, но се нуж­даят и от насоки как сним­ката да придобие художес­т­вена…

Прочети още…

Започна световното първенство по танго

Започна световното първенство по танго

Фес­тивал на тан­гото и световен шам­пионат по този танц започна в Буенос Айрес, в кул­тур­ния цен­тър “Усина дел арте“. Във фес­тивала ще учас­т­ват над 2 хиляди тан­цьори, музиканти и певци от Аржен­тина и други страни.

В кул­тур­ния цен­тър бе отк­рита излож­бата “Тан­цьори на танго“ на аржен­тин­с­кия фотог­раф Нора Лесано. Светов­ният шам­пионат по танго се провежда в две категории — салонно и сценично танго. Салон­ното танго се изразява в класичес­кия стил на танца от миналия век, с харак­терни бавни движения…

Прочети още…

Предстоят Делювите празници в Златоград

Традицион­ните Делюви праз­ници в Златог­рад пред­с­тоят на 22 и 23 сеп­тем­ври. Тър­жес­т­вата се организират от Община Златог­рад, Етног­раф­с­кия ареален ком­п­лекс и мес­тни читалища. Въз­с­танов­ката “Един пазарен ден отп­реди 100 г.“ ще видим на 23 сеп­тем­ври по кал­дъръмите на Стария град. Народни носии и град­с­ката мода от началото на миналия век ще дефилират по чар­шията на Етног­раф­с­кия ком­п­лекс. Ретро атмос­ферата ще бъде загат­ната и с рес­торант на отк­рито “ХоРеМаг“ на 22 сеп­тем­ври от 18.30 ч.Местата в…

Прочети още…

Идрис Елба подгрява за Джеймс Бонд

Актьорът Идрис Елба, за когото се заговори, че ще влезе в ролята на Джеймс Бонд, написа в плат­фор­мата си: “Името ми е Елба. Идрис Елба“, написа актьорът, заим­с­т­вайки кул­товата реп­лика на Бонд. Британ­с­кият екранен любимец, чиито баща е от Сиера Леоне, а майка му от Гана, често се споменава във връзка с едно бъдещо чер­нокожо превъп­лъщение на кул­товия агент. През 2015 година Пиърс Брос­нан, пръв спомена, че ролята трябва да бъде поверена и на някой извес­тен чер­нокож актьор. “Идрис Елба…

Прочети още…

България

Икономика

Спорт

Иртиш на Херо с нова издънка в Казах­с­тан

Отборът на Иртиш продъл­жава с ужасяващото си пред­с­тавяне във фут­бол­ното пър­вен­с­тво на Казах­с­тан. Воденият от бъл­гар­с­кия треньор Димитър Дими…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие