Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед22072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало Начална Деца на чиновници с предимство при прием на първолаци

Деца на чиновници с предимство при прием на първолаци

В 143 училища у нас същес­т­вува дис­к­риминация при приема на ученици в първи клас, установиха Вър­ховна админис­т­ративна прокуратура и Комисията за защита от дис­к­риминация. Прокуратурата е проучила произ­волно допъл­нител­ните критерии за класиране на пър­волаци в някои училища в София и установи, че педагогичес­ките съвети са въведели предим­с­тва от рода на това, че родители на деца, които към датата на подаване на заяв­лението са на пос­тоянен трудов договор в МОН, Общината или дър­жав­ната админис­т­рация. По този начин произ­ходът на останалите деца отрича правото им и ги дек­ласира да учас­т­ват в приема за първи клас наравно с децата с родители-чиновници.

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жътвата на есенниците изостава

Жът­вата на есен­ниците изос­тава

Пад­налите валежи въз­п­репят­с­т­ваха жът­вата на някой есенни кул­тури в страната. Пуб­ликувани оператив­ните данни на екс­перти на МЗХГ към 12.07.20

Прочети още:

Loading...

Култура

Представят спасените бойни знамена на Българската армия

Пред­с­тавят спасените бойни знамена на Бъл­гар­с­ката армия

Изложбата в националния военнисторически музей се посвещава на 140 години от създаването на Българската армия и 100 години от края на Първат...

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Чумата продължава да мори стадо след стадо

Чумата продъл­жава да мори стадо след стадо

Вторично огнище пламна в гр.Болярово, има заповед животните да бъдат ликвидирани

Със заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция…

Прочети още:

Loading...