Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб07122019

Брой 234, Година XXX

            Валута: 1 USD = 1.76296 BGN ↓ 1 GBP = 2.31541 BGN ↑ 1 CHF = 1.78387 BGN ↓
Back Вие сте тук:Начало Начална „В Р А Н А” ЕАД

„В Р А Н А” ЕАД

1186 София, бул.”Цариградско шосе” 387, тел/факс: 02/974-67-00, e-mail:

Красимира Савова – Изпълнителен директор на “Врана” ЕАД - гр.София на основание чл. 15-15е от ПРУПДТДДУК, Протокол на СД от 08.11.2019г., Заповед ЗК- 138/11.11.2019г., обявява търг с тайно наддаване със закрито заседание за отдаване под наем на дълготраини материални активи по счетоводна сметка 203 – собственост на “Врана” ЕАД - гр.София съгласно общи и специални условия, които се съдържат в тръжната документация за следните обекти, находящи се в гр. София, Бул. Цариградско шосе №387, Район Искър, с.Лозен:

Самостоятелен обект с идентификатор 44063.1447.3096.1.2./стол – ресторант/ с площ от 347,42 кв.м., находящ се в масивна сграда с идентификатор 44063.1447.3096.1 по цифровия кадастър на АГКК, разположена в поземлен имот с идентификатор 44063.1447.3096 в землището на с. Лозен, район Искър, Бул. Цариградско шосе, ет.1, за който е съставен НА № 92, том І, рег. №3176, дело № 81/2006 година. Началната тръжна наемна цена на имота е 920.00 лв.

Масивна сграда за битови услуги /баня/ с идентификатор 44063.1447.3210.1 със застроена площ 166 кв.м., находяща се в поземлен имот с идентификатор 44063.1447.3210 в землището на с. Лозен, район Искър, Бул. Цариградско шосе 387 по цифровия кадастър на АГКК, за която е съставен НА № 129, том І, рег. №4058, дело № 114/2007 година. Началната тръжна наемна цена на имота е 450.00 лв.

Условия и изисквания:

1. Начална тръжна цена: Началната тръжна цена е посочена във всяка една позиция поотделно. Стъпката на наддаване в случаите по чл. 15 е, ал. 4 от ПРУПДТДДУК е 5 на сто от началната тръжна цена.

2. Дата, място и час на провеждане на търга: Търговете ще се проведат на 27.11.2019 г. на адрес: град София, бул. „Цариградско шосе” № 387. Часът на провеждане на търговете е посочен в тръжната документация.

3. Ред за получаване на тръжната документация, цена и място за получаване: Тръжната документация може да се получи в деловодството на дружеството, на бул. Цариградско шосе №387 срещу парична сума в размер на 50 (петдесет) лева с ДДС.

4. Депозит за участие: Депозитът за участие в търга, е в размер на една начална тръжна цена за всяка една позиция поотделно и се внася в касата на дружеството.

5. Условия за оглед на обектите: Оглед на обектите може да се извърши от желаещите кандидати, всеки ден, но най-късно до 13.00 часа на деня преди провеждане на търга в присъствието на представител на „ Врана ” ЕАД гр. София.

6. Краен срок за приемане на заявления за участие: Заявления за участие в търговете се приемат на адрес: град София, бул. „Цариградско шосе” № 387– деловодство до 16.00 часа на деня преди провеждане на търга.

7. Ден, място и час на повторно провеждане на търга: Повторни търгове ще се проведат на 04.12.2019 г. и 11.12.2019 г. на същия адрес и при същите условия. Краен срок за приемане на заявления за участие: до 16.00 часа на деня предхождащ датата на търга.

За допълнителна информация : тел.02/9746700, 02/9746600

Икономика

Агроминистърът:Чумата е виновна за скъпото свинско

Агроминистърът:Чумата е виновна за скъпото свинско

Скок на световните цени на храни, най-голямо е при месото и растителните масла Повишената цена на свинското месо в магазините се обяснява ка...

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Борислав Кьосев също се гласи за поста на Данчо Лазаров

Борислав Кьосев също се гласи за поста на Данчо Лазаров

Обаждат ми се хора, за да ме молят да се кандидатирам за президент на федерацията, разкри волейболната легенда

Дългогодишният член на Управит...

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие