Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед31052020

Брой 99, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.77544 BGN ↓ 1 GBP = 2.17973 BGN ↓ 1 CHF = 1.83079 BGN ↓
Back Вие сте тук:Начало Начална О Б Я В А

О Б Я В А

Напоителни системи“ ЕАД на основание чл. 14 и 15 от ПРУПДТДДУК, решения на Съвета на директорите по Протокол от 31.03.2020 г. и Заповед на изпълнителния директор № РД-11-80/06.04.2020 г. открива процедури за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на активи, стопанисвани от клон “Мизия“ град Враца, чрез търг при закрити заседания, както следва:

1. Офис площ 13.20 кв.м. на първи /партерен/ етаж в Административна сграда в гр. Бяла Слатина, ул. Димитър Благоев № 99 в УПИ VIII-749, кв. 610, с предназначение: за офис или магазин.

Начална цена: 603 /шестстотин и три/ лева годишно без ДДС.

2. 370 кв.м. - част от ПИ с идентификатор 48489.25.565 и първи етаж със ЗП 169 кв.м от построена в имота административна сграда с идентификатор 48489.25.565.1 в землището на гр. Монтана, с предназначение: за хидрометеорологична станция.

Начална цена: 3 363 /три хиляди триста шестдесет и три/ лева год. без ДДС.

3. Язовир Липница, включващ ПИ 000621 с площ 336 493 кв.м. в землището на с. Ковачица, община Лом и ПИ 000018 с площ 172 331 кв.м. в землището на с. Игнатово, община Вълчедръм: за рибостопанска дейност.

Начална цена: 7507 /седем хиляди петстотин и седем/ лева год. без ДДС.

Търговете ще се проведат в „Напоителни системи“ ЕАД, София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, ет. 3, /при закрито заседание/ от 11:00 ч. от Комисия, назначена от Изпълнителния директор на Дружеството, както следва:

- на 27.04.2020 г. за обекта по т.1;

- на 28.04.2020 г. за обекта по т.2;

- на 29.04.2020 г. за обекта по т.3.

Повторна дата за всички обекти: от 11.00 ч. на 05.05.2020 г.

Размер на депозита за участие: 10% от началната тръжна наемна цена и се внася по сметката на „Напоителни системи“ ЕАД, гр. София всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга.

Общите и специални условия на търговете, изисквания към участниците и списък на документите за участие са посочени в тръжната документация.

Размер, място и срок за закупуване на тръжна документация: 100 /сто / лв. без ДДС за обекта по т.1 и по 300 /триста/ лв. без ДДС за обектите по т.2 и т.3, платими в касата на „Напоителни системи“ ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, ет. 3 или в касата на клона до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга.

Закупилите тръжна документация могат да участват в повторния търг без закупуването й отново и без подаване на ново заявление.

Нови кандидати закупуват тръжна документация при повторно провеждане на същата цена от същото място.

Приемане на предложенията: в Деловодството на Централно управление - до деня предхождащ датата на търга вкл. всеки работен ден до 16 часа.

Време и начин за оглед - до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга вкл.

Адрес и телефон на организатора: “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД - София, гр. София, бул. „Цар Борис III“, № 136, ет. 3. тел. 0887 400 590.

България

Икономика

Култура

Спорт

Павел Върба се оправдава след загуба на Лудогорец

Наставникът на Лудогорец Павел Върба изрази мнението си, че отборът на „орлите” има нужда от още време, за да намери точния си ритъм. Това с...

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Хлебарският бранш сипе хвалби за новия закон за храните

Хлебарският бранш сипе хвалби за новия закон за храните

Според регистъра, който се води от Агенцията за безопасност на храните, около 680-700 обекта са регистрирани като хлебопроизводители. Според...

Прочети още:

Loading...