Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед31052020

Брой 99, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.77544 BGN ↓ 1 GBP = 2.17973 BGN ↓ 1 CHF = 1.83079 BGN ↓
Back Вие сте тук:Начало Начална О Б Я В А

О Б Я В А

Напоителни системи“ ЕАД на основание чл. 14 и 15 от ПРУПДТДДУК, решения на Съвета на директорите по Протокол от 31.03.2020 г. и Заповед на изпълнителния директор № РД-11-79/06.04.2020 г. открива процедури за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на активи, стопанисвани от клон Хасково, чрез търг при закрити заседания, както следва:

1. Гаражна клетка 20 кв.м., част от сграда с идентификатор 40909.111.13.1 със ЗП 74 кв.м. - „Ремонтно складова база“ в гр. Кърджали, за склад.

Начална цена: 434 /четиристотин тридесет и четири/ лева год. без ДДС.

2. Помещение с площ 20 кв.м., самостоятелен обект с идентификатор 40909.119.126.1.18 на ет.1 /идентификатор 40909.119.126.1/ в Административна сграда със ЗП 148 кв.м. /идентификатор 40909.119.126/ в град Кърджали, ул. Металург № 10, за офис.

Начална цена: 980 /деветстотин и осемдесет/ лева год. без ДДС.

3. Помещение с площ 50 кв.м., част от Сграда с идентификатор 77195.718.321.3 със ЗП 611 кв.м. в ПИ с идентификатор 77195.718.321 /Складова база „Хасково“/ в землището на гр. Хасково, бул. „България“, за стопанска дейност.

Начална цена: 1 001 /хиляда и един/ лева год. без ДДС.

4. Изравнител „Гарваново“ с площ 11.062 дка, представляващ имот с идентификатор 14550.41.30 в землището на с. Гарваново, община Хасково, за рибостопанска дейност.

Начална цена: 760 /седемстотин и шестдесет/ лева год. без ДДС.

5. ПС „Кос“ с РЗП 109.97 кв.м. в ПИ с идентификатор 51473.15.38 в землището на с. Неофит Бозвелиево, община Момчилград, за напояване и за питейно-битово водоснабдяване на селища в общината.

Начална цена: 786 /седемстотин осемдесет и шест/ лева год. без ДДС.

6. ПС „Нановица“ и напорен водопровод към нея, разположени в ПИ с идентификатор 51087.25.23 с площ 3 711 кв.м. в землището на с. Нановица, община Момчилград, за напояване и за питейно-битово водоснабдяване на селища в общината.

Начална цена: 788 /седемстотин осемдесет и осем/лева год. без ДДС.

7. Етаж първи с площ 137.27 кв.м., представляващ самостоятелен обект с идентификатор 65677.701.1722.1.1, с предназначение: за делова и административна дейност, и мазе с площ 45.54 кв.м. разположени в Сграда /двуетажна, жилищна/ в землището на гр. Свиленград, ул. „Трети март“ № 34, за търговска дейност.

Начална цена: 4 218 /четири хиляди двеста и осемнадесет/ лева год. без ДДС.

Търговете ще се проведат в „Напоителни системи“ ЕАД, София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, ет. 3, /при закрито заседание/ от 11.00 ч. от Комисия назначена от Изпълнителния директор на Дружеството, както следва:

-на 30.04.2020 г. за обекта по т.1;

-на 04.05.2020 г. за обектите по т.2 и т.3;

-на 05.05.2020 г. за обекта по т.4;

-на 07.05.2020 г. за обектите по т.5 и т.6;

-на 08.05.2020 г. за обекта по т.7

Повторна дата за всички обекта - от 11.00 ч. на 12.05.2020 г.

Размерът на депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна наемна цена и се внася по сметката на „Напоителни системи“ ЕАД, гр. София всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга.

Общите и специални условия на търга и изисквания към участниците са посочени в тръжната документация.

Размер, място и срок за закупуване на тръжната документация: 50 /петдесет/ лева без ДДС за обекта по т.1, по 100 /сто/ лв. без ДДС за обектите от т.2 до т.6 вкл. и 300 /триста/ лв. без ДДС за обекта по т.7, платими в касата на „Напоителни системи“ ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, ет. 3 или в касата на клона до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга.

Закупилите тръжна документация могат да участват в повторния търг без закупуването й отново и без подаване на ново заявление.

Нови кандидати закупуват тръжна документация при повторно провеждане на същата цена от същото място.

Приемане на предложенията: в Деловодството на Централно управление - до деня предхождащ датата на търга вкл. всеки работен ден до 16 часа.

Време и начин за оглед - до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга вкл.

Адрес и телефон на организатора: “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД - София, гр. София, бул. „Цар Борис III“, № 136, ет. 3. тел. 0887 400 590.

България

Икономика

Култура

Спорт

Павел Върба се оправдава след загуба на Лудогорец

Наставникът на Лудогорец Павел Върба изрази мнението си, че отборът на „орлите” има нужда от още време, за да намери точния си ритъм. Това с...

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Хлебарският бранш сипе хвалби за новия закон за храните

Хлебарският бранш сипе хвалби за новия закон за храните

Според регистъра, който се води от Агенцията за безопасност на храните, около 680-700 обекта са регистрирани като хлебопроизводители. Според...

Прочети още:

Loading...