Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон28052018

Брой 103, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67051 BGN1 GBP = 2.22372 BGN1 CHF = 1.68635 BGN
Back Вие сте тук:Начало Обаче За „златното” сърце на един експерт по всичко

За „златното” сърце на един експерт по всичко

Либерализирай, либерализирай и пак либерализирай! Това лежи на златолюбивото сърце на…дежурния по телевизор и социална мрежа специалист по всичко Владо Каролев. Отс­коро станал и екс­перт по…Трън: „Общините с най-развит рудодобив имат по-развит туризъм, откол­кото малка община като Трън, която ужким раз­вива туризъм с (ужким) дев­с­т­вена природа”. Не, той не лобира за интересите на големите кор­порации, човекът просто си е неолиберал…

КРАролев (както бе наречен сполуч­ливо във Фейс­бук) написа, че Трън имал ясен избор: „да се обез­люди до 30 години или да въз­роди рудодобив­ното си дело което ще даде дос­татъчен икономически импулс в сред­нос­рочен план”. Добре, но 156 от общо 265 общини у нас са прик­лючили 2015 г. с дефицит. Половин Бъл­гария е в финан­сов колапс. Демог­раф­с­ката криза у нас е с раз­мерите на катас­т­рофа. По КРАролевата логика сигурно ако се намери по един чуж­дес­т­ранен инвес­титор, който да трови всяка една от общините, ще нас­тъпи Рай на земята: жените ще раж­дат, пен­сиите ще се вдигат, лекарите ще се вър­нат, студен­тите няма да заминат, а 50% от населението, когато не е заето да се замеря с кебап­чета, ще работи в минно-добивната промиш­леност…

Референ­думът в Трън бе отложен и няма да се проведе заедно с изборите. Уверяват ни обаче, че такъв ще има. Хората са категорични, че си искат здравето и природата, а прокуратурата тепърва трябва да изясни кой, кога, защо и по какви (милиони) причини е под­писал решението за удъл­жаването на проуч­ванията за златодобив в района. Трън­чани нямат нужда от пиш­ман екс­перти, финан­систи, икономисти и жълто-паважни еколози, за да вземат своето решение. Те могат и сами да си отговорят на въп­роса: Може ли една час­тна мина да даде работа на 4000 души? И ако може, на каква цена? На човешки език алтер­нативата на Каролев е: Трън да загине от бед­ност или от екокат­сас­тофа. Здраве или печалба, ни казва КРАолев и категорично избира печалбата…А алтер­нативата е във въз­раж­дането на сил­ната дър­жава, която съз­дава ред и поминък за хората, помага на бед­ните региони, но не и пъл­нейки гушите на кор­порациите, не и на цената на човеш­кото здраве.

Теодора Парамун­ска

България

Икономика

Култура

„Върви, народе възродени!

„Върви, народе въз­родени!

Българинът се обръща с носталгия към миналото си, защото се нуждае от Възраждане на духа

„В началото бе Слово“, и ако Божес­т­веното слово е На…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Нова тревога за родните фермери

Нова тревога за род­ните фер­мери

Германия дава рамо на украинските земеделци за търговия в ЕС

Гер­мания преговаря за съз­даването на екс­пор­тна аген­ция за сел­с­кос­топан­с­ките прод…

Прочети още:

Loading...