Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт22052018

Брой 99, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.66326 BGN1 GBP = 2.23166 BGN1 CHF = 1.66411 BGN
Back Вие сте тук:Начало Обаче Законът – с цялата му сила и без компромиси

Законът – с цялата му сила и без компромиси

Вчера почина 18-годишният Алекс от Бяла, пребит звер­ски от пияни роми заради една цигара. Едва ли е въз­можна по-нелепа трагедия, прекър­шила живота на млад човек, пред когото бе цялото бъдеще. Очаква се прокуратурата да промени обвинението в неп­редумиш­лено убийс­тво, макар че отв­сякъде прес­тъп­лението си е умиш­лено. Факт е, че насилието е тумор на цялото ни общес­тво, че агресори има във всяка общ­ност, но положението с ром­с­кото насилие вече е критично. Бяла и Асенов­г­рад въс­танаха срещу ром­с­кия терор, всяко дежур­с­тво в „Бърза помощ” носи риск от без­п­ричинно насилие. Често от инциденти пос­т­рад­ват лес­ничей, служители на енер­гото и даже полицаи. Резонен е въп­росът защо и как соросоидите от Хел­зин­к­с­кия комитет успяха да нап­лашат даже дър­жавата?!

Милионите за праз­нос­ловни семинари и „декади на включ­ването” се оказаха вър­хово лицемерие. Вредно и пагубно е и заиг­раването на политиците с жителите на гетата, което се случва около всички избори напос­ледък. За сметка на това социалис­тическа Бъл­гария бе намерила начините да го осъщес­тви – чрез грижа да образова ромите в училище и в строител­ните войски, чрез задъл­жителен труд и чрез активна защита на закона и въвеж­дане на нуж­ния ред в общес­т­вото. Мал­цин­с­т­вото тогава раз­бираше, че дър­жавата е вър­ховен авторитет, че са част от общес­т­вото и освен да взимат от него трябва и да дават. Нес­лучайно въз­рас­т­ните цигани пом­нят социализма с добро. Не може ли вместо да отк­риваме (с голямо закъс­нение) топ­лата вода доб­рото и работещото от онази сис­тема да бъде запазено и да се изпол­зва – и в тази, и във всяка друга област. Но даже и да раз­миш­ляваме по тези теми, младият Алекс няма да се върне, близ­ките му ще останат вечно почер­нени. Да не говорим, че нас­т­роенията се радикализират, а справед­ливият гняв на хората е близо до точ­ката на кипене. Дър­жавата е на ход! Нека тя приложи закона с цялата му строгост и без никакви ком­п­ромиси.

Теофан Гер­манов

България

Заменят пластмасовите чаши в детските градини с метални

Заменят плас­т­масовите чаши в дет­с­ките градини с метални

Да се заменят плас­т­масовите чаши за еднок­ратна упот­реба в дет­с­ките градини с метални, пред­лагат от Общес­т­вения цен­тър за околна среда и усто…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Омбудсманът видя картел на розопреработвателите

Омбуд­с­манът видя кар­тел на розоп­реработ­вателите

Омбуд­с­манът Мая Манолова ще сезира КЗК за кар­тел на розоп­реработ­вателите, Това обяви тя в Кар­лов­ско при среща с розоп­роиз­водители. По думите…

Прочети още:

Loading...

Култура

Софийската филхармония открива „Софийски музикални седмици“

Софийс­ката фил­хар­мония отк­рива „Софийски музикални сед­мици“

Солисти са Минчо Минчев и Лиляна Кехайова

С прог­рама от славян­ски ком­позитори Софийс­ката фил­хар­мония под дириген­т­с­т­вото на маес­тро Марк Кадин…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Отборът на Бока Хуниорс идва заради Георги Аспарухов

Отборът на Бока Хуниорс идва заради Георги Аспарухов

“Сините“ обещават невероятно шоу на 19 август, когато ще се отбележи 75-годишнината от рождението на легендарния футболист

Изпъл­нител­ният дир…

Прочети още:

Loading...

Свят

Реджеп Ердоган търси подкрепа от турската диаспора в чужбина

Реджеп Ердоган търси под­к­репа от тур­с­ката диас­пора в чуж­бина

Президентът призова сънародниците си емигранти да гласуват за него

Тур­с­кият президент Реджеп Ердоган произ­несе предиз­борна реч пред хиляди ту…

Прочети още:

Loading...

Земеделие