Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт14082018

Брой 160, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.71519 BGN1 GBP = 2.18944 BGN1 CHF = 1.72502 BGN
Back Вие сте тук:Начало Обаче При бащино огнище... на официална визита

При бащино огнище... на официална визита

Глав­ният изпъл­нителен дирек­тор на Светов­ната банка Крис­талина Геор­гиева идвала на официално посещение в…София. Поводът също е показателен – срещата на премиерите от Запад­ните Бал­кани, които Бойко Борисов събира у нас. Всичко хубаво, но с какви очи гос­пожата идва в страната, която и е първа (защото има и втора) родина, но която тя опозори с инт­ригите, които произ­веде около кан­дидатурата си за генерален сек­ретар на ООН. Твърде кратко време измина, за да заб­равим как ней­ните амбиции провалиха кан­дидатурата на фаворит­ката Ирина Бокова, как цял свят научи вица за бъл­гар­с­кия казан в Ада. Но това не й поп­речи да осребри щедро зад­кулис­ната услуга, която нап­рави на чужд интерес. За такива хора няма вечна Родина, а само вечни интереси. Няма вечна кауза, а вечен спон­сор – един прес­тарял спекулант и геополитически манипулатор на име Сорос. А какво нап­рави за Бъл­гария и бъл­гар­с­кия народ гос­пожата, когато беше еврокомисар първо по помощта при хуман­тарни кризи, а след това – по бюджета? Точно тол­кова помощ ще видим от нея и в новата й премяна на дирек­тор на Светов­ната банка. На същата банка, която заедно с МВФ ни под­х­вър­ляха подаяния срещу които получихме антисоциал­ния преход, унищожаването на социал­ната дър­жава, раз­биването на индус­т­рията и земеделието, геноцида над духов­ността и национал­ната ни иден­тич­ност, грабител­с­ката приватизация и наведената (с гръб и съседни телесни части) към Запада вън­шна политика. Светов­ната банка решила да коман­два парада в целите Бал­кани, да налага политиката на Вашин­г­тон в регион, намиращ се на седем часа раз­лика и хиляди километри от САЩ. Ние имаме своя история, душев­ност, правос­лавна вяра, морал, традиции, начин на живот. Нека ние сами решаваме проб­лемите си, сами да градим бъдещето си с умерена, балан­сирана политика в новия многополюсен свят. Не ни трябва опеката, съветите и заповедите на чужди „специалисти” и емисари, които се дър­жат със сънарод­ниците си като с туземци, а посещават бащиното си огнище само с официални визите.

Теофан Гер­манов

България

Икономика

Култура

Идрис Елба под­г­рява за Джеймс Бонд

Актьорът Идрис Елба, за когото се заговори, че ще влезе в ролята на Джеймс Бонд, написа в плат­фор­мата си: “Името ми е Елба. Идрис Елба“,…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Иртиш на Херо с нова издънка в Казах­с­тан

Отборът на Иртиш продъл­жава с ужасяващото си пред­с­тавяне във фут­бол­ното пър­вен­с­тво на Казах­с­тан. Воденият от бъл­гар­с­кия треньор Димитър Дими…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие