Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед20052018

Брой 97, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65678 BGN1 GBP = 2.23907 BGN1 CHF = 1.65482 BGN
Back Вие сте тук:Начало Обаче При бащино огнище... на официална визита

При бащино огнище... на официална визита

Глав­ният изпъл­нителен дирек­тор на Светов­ната банка Крис­талина Геор­гиева идвала на официално посещение в…София. Поводът също е показателен – срещата на премиерите от Запад­ните Бал­кани, които Бойко Борисов събира у нас. Всичко хубаво, но с какви очи гос­пожата идва в страната, която и е първа (защото има и втора) родина, но която тя опозори с инт­ригите, които произ­веде около кан­дидатурата си за генерален сек­ретар на ООН. Твърде кратко време измина, за да заб­равим как ней­ните амбиции провалиха кан­дидатурата на фаворит­ката Ирина Бокова, как цял свят научи вица за бъл­гар­с­кия казан в Ада. Но това не й поп­речи да осребри щедро зад­кулис­ната услуга, която нап­рави на чужд интерес. За такива хора няма вечна Родина, а само вечни интереси. Няма вечна кауза, а вечен спон­сор – един прес­тарял спекулант и геополитически манипулатор на име Сорос. А какво нап­рави за Бъл­гария и бъл­гар­с­кия народ гос­пожата, когато беше еврокомисар първо по помощта при хуман­тарни кризи, а след това – по бюджета? Точно тол­кова помощ ще видим от нея и в новата й премяна на дирек­тор на Светов­ната банка. На същата банка, която заедно с МВФ ни под­х­вър­ляха подаяния срещу които получихме антисоциал­ния преход, унищожаването на социал­ната дър­жава, раз­биването на индус­т­рията и земеделието, геноцида над духов­ността и национал­ната ни иден­тич­ност, грабител­с­ката приватизация и наведената (с гръб и съседни телесни части) към Запада вън­шна политика. Светов­ната банка решила да коман­два парада в целите Бал­кани, да налага политиката на Вашин­г­тон в регион, намиращ се на седем часа раз­лика и хиляди километри от САЩ. Ние имаме своя история, душев­ност, правос­лавна вяра, морал, традиции, начин на живот. Нека ние сами решаваме проб­лемите си, сами да градим бъдещето си с умерена, балан­сирана политика в новия многополюсен свят. Не ни трябва опеката, съветите и заповедите на чужди „специалисти” и емисари, които се дър­жат със сънарод­ниците си като с туземци, а посещават бащиното си огнище само с официални визите.

Теофан Гер­манов

България

Музикантите от БНР посрещат евролидерите с протестен концерт

Музикан­тите от БНР пос­рещат евролидерите с протес­тен кон­церт

Неп­ред­видено събитие стана част от кул­тур­ната прог­рама за бъл­гар­с­кото европ­ред­седател­с­тво – протес­тен кон­церт пред НДК, съобщи Би Ти Ви. Про…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жельо Бойчев: Сделката на “Инерком“ е нагледен пример как функционира властта у нас

Жельо Бой­чев: Сдел­ката на “Инер­ком“ е наг­леден пример как фун­к­ционира властта у нас

„Или Стоян Мав­родиев да си подаде остав­ката, или оставка на минис­търа на икономиката“, категоричен е зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кирил Мескин с вернисаж в галерия Арте

Кирил Мес­кин с вер­нисаж в галерия Арте

Майсторът на камъка Мескин ще ни покаже творбите си от 23 май до 8 юни в Арте

Отк­риването е на 23 май от 18.00 до 20.00 .

„Специално за деня н…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие