Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон16072018

Брой 138, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67983 BGN1 GBP = 2.21028 BGN1 CHF = 1.67108 BGN
Back Вие сте тук:Начало Обаче Трябват Крумови закони!

Трябват Крумови закони!

В понедел­ник вечерта в столицата на дър­жавата, която пред­седател­с­тва Европейс­кия съюз и има амбицията да европеизира Запад­ните Бал­кани, се случи история, типична за Третия свят. Група ром­чета в тролей­буса ядат семки и плюят на пода на общес­т­веното превозно сред­с­тво, младеж, който им прави забележка е напад­нат и брутално прободен от по-възрастен мъж от въп­рос­ния етнос, който се оказва нар­коман с дебело криминално досие. За малко тази на пръв пог­лед битова история можеше да завърши със смърт, а нищо чудно утре и това да се случи. Едва ли има съм­нение, че ром­четата и нападателя са пътували без билети, както мнозин­с­т­вото от тази група не плаща ток, вода и отоп­ление, живеят в незаконни коп­тори, не се съоб­разяват с никакви норми на общес­т­вен ред и морал, нападат лекари, гор­ски стражари и даже полицаи, обругават национални сим­воли и светини, категорично отказ­ват да работят, но живеят от социал­ната сис­тема, издър­жана от данъците на мнозин­с­т­вото. И как да е иначе, щом отколешна истина, е че не е луд този, който яде зел­ника, а който го дава. Ако една група хора е решила, че за нея няма закон и правила, и когато имаме дър­жава, чиято цяла вер­тикала – от кон­т­рольора в рейса до политиците, които се нуж­даят от гласове на изборите – си зат­варят очите за това все по-невъзможно положение около нас. И тази истина трябва да се каже, въп­реки кохор­тата нагли хел­зин­к­ски и други соросоиди, въп­реки брюк­сел­с­ките гаулай­тери на полит­корек­т­ността. Време е за Крумови закони срещу битовата прес­тъп­ност, защото в този тролей можеше да бъде всеки от нас, нашите майки, нашите деца. Защото ако се окаже, че една справед­лива забележка се наказва със смърт, то ние вече сме залож­ници в соб­с­т­вената си дър­жава. Да, прес­тъп­ността и ароган­т­ността нямат етнос, но когато критично голяма част от един етнос заб­рави, че правилата важат за него, това трябва да му бъде напом­нено с цялата сила на дър­жавата и закона, ако трябва – с много по-строг закон, с много по-големи правомощия на дър­жавата, със социализиране, с прос­вета, труд и дис­цип­лина. Това беше въз­можно в бъл­гар­с­ката социална дър­жава в периода 19441989 г., защо да не е въз­можно и днес?!

Теофан Гер­манов

България

Вежди Рашидов дарява заплатата си за онкоболна млада жена

Вежди Рашидов дарява зап­латата си за онкоболна млада жена

Пред­седателят на пар­ламен­тар­ната комисия по кул­тура Вежди Рашидов съобщи днес, че дарява 3000 лева за лечението на тежко бол­ната Надежда Ого…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Странджа се опълчи на властта

Стран­джа се опълчи на властта

Премиерът Бойко Борисов не посмя да отиде при гневните земеделци, пострадали от опасната болест по животните им

Премиерът Бойко Борисов изпра…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Защо плаче баба Дора?

Защо плаче баба Дора?

Цял месец държавните чиновници не могат да кажат как опасната болест по овцете и козите е дошла у нас

Защо баба Дора плаче, а хората си скубя…

Прочети още:

Loading...