Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон18062018

Брой 118, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68664 BGN1 GBP = 2.23984 BGN1 CHF = 1.6897 BGN
Back Вие сте тук:Начало Обаче Системата – това е Той

Системата – това е Той

Щом каз­ват, че дори не става въп­рос и за пари, да сед­нат и да нап­равят така, че тази тема да ми се махне от главата и на мен, и на всички вас”. Това заяви вчера премиерът Бойко Борисов, когато върна на поста му социал­ния минис­тър Бисер Пет­ков, когото лично отс­т­рани часове по-рано. „Махането от главата”, се отнася до май­ките на деца с увреж­дания, които протес­тират от години не само за повече сред­с­тва и законови гаран­ции за облек­чаване на теж­ката им участ, но преди всичко за цивилизовано и заг­рижено отношение от страна на дър­жавата. Вместо това от властта те получават без­раз­личие, а преди време – и ароган­тно отношение с отказа да бъдат допус­нати до сградата на пар­ламента, защото един високопос­тавен фун­к­ционер на ГЕРБ не беше харесал чер­ните им тениски с изк­лючително прав­дивия над­пис „Сис­темата ни убива”. Важно е да уточ­ним коя сис­тема?! При всички случай– сис­темата на неолиберален капитализъм, в чиито фун­дамент стои убеж­дението, че всичко е пари и печалба, че човек се оправя както може – ако е от онзи един процент умни, красиви, богати, се оправя добре, ако е от останалите – 99% — някак. Същата сис­тема зове да няма дър­жава, която да налага правила на пазара и биз­неса, която да прераз­п­ределя минимума на минимума за социални нужди – кол­кото да не се раз­валя пей­зажът пред пог­леда от прозореца на бронираната лимузина на влас­тимащите и на богатите. Но сис­темата е и друга – нашен­с­ката, в която Той раз­дава. Раз­дава пари – ако е на кеф, ако има европ­ред­седател­с­тво, или ако под прозор­ците Му протес­тират. Но и в която раз­дава присъди: Той праща младите учени да пасат овце, работ­ниците без зап­лати – да си продават пръс­тените, Той се кара на МВР-то за прос­паните убийс­тва, Той праща минис­т­рите в оставка и после ги връща, Той кара май­ките – да се раз­берат с минис­търа, за да не раз­валят рахат­лъка на властта. Впрочем – Бъл­гария е пар­ламен­тарна репуб­лика, в нея минис­т­рите са фун­к­ция от волята на народ­ните пред­с­тавители, но едва ли днеш­ното мнозин­с­тво е със­тавено от волеви хора, щом премиерът за една години благоволи само вед­нъж да се отчете пред Народ­ното съб­рание, а за този „жест” даже му благодариха…

Теофан Гер­манов

България

Икономика

1000 лв. “Гражданска отговорност“ за джигитите на пътя

1000 лв. “Граж­дан­ска отговор­ност“ за джигитите на пътя

Драс­тично увеличение на задъл­жител­ната зас­т­раховка “Граж­дан­ска отговор­ност“ за нарушителите на пътя пред­вижда проек­тът за въвеж­дането на сис…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Хър­ватия срази Нигерия и оглави група D

Хър­ватия срази Нигерия с 2:0 в пър­вия и за двата тима мач група D на светов­ното пър­вен­с­тво по фут­бол в Русия. В 32-ата минута Етебо си в…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Брюксел ни реже 15 % от парите по селската програма след 20121 г.

Брюк­сел ни реже 15 % от парите по сел­с­ката прог­рама след 20121 г.

Еврокосията безпомощна да предотврати изкуственото раздробяване на земеделски стопанства и записването им на името на фиктивни млади фермери...

Прочети още:

Loading...