Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб18082018

Брой 162, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.72017 BGN1 GBP = 2.18533 BGN1 CHF = 1.73098 BGN
Back Вие сте тук:Начало Обаче Вилнеят романоиди! Докога?

Вилнеят романоиди! Докога?

Преди седем години нас­т­ръхна Катуница – вел­можи на мафиот­с­кия бос цар Киро прегазиха млад мъж. Пуб­лична тайна бе, че на изборите циган­с­кият „монарх” невед­нъж е помагал на ГЕРБ. Уличен в редица прес­тъп­ления, той излежа едва две години в зат­вора… Преди година и Асенов­г­рад изпита страха и бол­ката. Побес­нели роми пребиха без повод и причина спор­туващи деца. Само четирима от общо десетте нападатели получиха сим­волични присъди, които обжал­ват… Преди сед­мица Ботев­г­рад въс­тана срещу без­наказаното ром­ско насилие и агресия. А най-красноречива илюс­т­рация за мащабите на проб­лема с прес­тъп­ността в района, се превърна екшъна с убийс­т­вото на бег­леца от зат­вора Владимир Пелов и криминално проявения Марио Пан­чев. Вчера бе ред на Угър­чин. Ето какво раз­каз­ваха мес­тни хора пред медиите: „Цигани зап­лашиха с брадви и ножове строители, работили по сградата на училището. Пър­воначално групата атакувала и въз­рас­тен мъж и жена, а после нах­лула в магазин. По-късно за отмъщение била под­палена една къща… През пос­лед­ните няколко години има няколко души, убити от роми. Пос­лед­ният случай е от сеп­тем­ври 2017-а. Без­помощен човек беше убит на улицата от роми… В училището влизат с ножове… В кафето взимат една каса с бира и оборота, и си тръг­ват. И къде е тази полиция? Каква е тази дър­жава?!”, питат реторично мес­т­ните хора. Подобна битова прес­тъп­ност с ясна етническа окраска вър­лува в почти всички бъл­гар­ски села и малки градове, в край­ните квар­тали на големите градове също. Терор е точ­ната дума за случ­ващото се! Раз­бира се, във всеки етнос има добри и лоши хора, но положението с ром­с­ката прес­тъп­ност отдавна е проб­лем на национал­ната сигур­ност! Не го приз­нават един­с­т­вено платените отвън гран­та­джии, без­хабер­ните чинов­ници и влас­тимащите политици, за които циган­с­ките гласове на избори са много важни. Дали соросоидите, съдиите и вът­реш­ният минис­тър биха поживели поне една сед­мица в Угър­чин?! Ако не – вот на недоверие и оставки до дупка!

Теофан Гер­манов

България

Екс­перт: Губи се време в спорове, вместо да се работи по Закон за хората с увреж­дания

Работ­ната група по изгот­вяне на нов Закон за хората с увреж­дания спори по критериите за определяне на национално пред­с­тавителни организации …

Прочети още:

Loading...

Икономика

Гафът с Търговския регистър бута до дни правителството?

Гафът с Тър­гов­с­кия регис­тър бута до дни правител­с­т­вото?

Притеснен, премиерът Борисов до дни маха шефката на регистъра, не бил доволен как работи

„Πoлитичecĸи aнaлизaтopи в мoя eĸип пpeд­виж­дaт, чe a…

Прочети още:

Loading...

Култура

Йоан Левиев- психологът на човешката душа

Йоан Левиев– психологът на човеш­ката душа

Много значим е приносът му за развитието на българския национален стил

Йоан Левиев – още един ярък творец от великолеп­ната плов­див­ска петорка…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Властта обяви: У нас няма вече птичи грип

Властта обяви: У нас няма вече птичи грип

Слън­чевото и сухо време, харак­терно за лятото, съдейс­тва не ветеринар­ните власти за лик­видирането на огнищата от птичи грип, така че сега ст…

Прочети още:

Loading...