Без заплати!

Това, че родните депутати се отказаха от заплатите си за периода на извънредното положение, е интересен факт, който поражда различни размисли. Оставям настрана вечната дискусия кое е популизъм и кое не е. Сигурен съм, че ще издържат и без тези пари. Все пак са трета година в парламента. А и някои, както разбрахме от споровете в пленарната зала, разчитали на други доходи.

Факт е обаче, че депутатите дадоха пример на народа. Те показаха, че може и без заплати. Все пак без заплати не може да се кара дълго. От тук произлиза и размисълът за някаква конспирация. Българинът е любител на тази тема и не може да минем без нея. Явно е, че в парламента е даден определен знак, че извънредното положение няма да продължи дълго. Впрочем тази новина е добра за всички. Само че тя е в сферата на конспирациите.

Другият въпрос за размисъл е „До кога без заплати?“ До края на извънредното положение, е известният отговор. Да, но този край е в ръцете на същите тези депутати. Ако решат, могат да го удължат, ако размислят – да го съкратят. И да почнат да си получават заплатите. Интересно е дали всички българи ще започнат да си получават заплатите на 14 май?!

Прави са депутатите от морална гледна точка. Съобразиха се с тежката обстановка, дадоха своя принос в бюджета на Министерството на здравеопазването. Но защо трябваше без заплати да останат и министрите, и членовете на политическите кабинети и т. н. Народното събрание реши да се събира, когато е нужно, т. е. от време на време. Министерският съвет обаче си работи, и то доста осезаемо.

По мое мнение депутатите трябва да си получават заплатите при всяко положение, включително извънредно. Но да работят така, че всички да си получават заплатите. И да променят схемата на пленарните заседания. Десет минути да обсъждат съдбата на своите заплати, а десет часа - състоянието и бъдещето на народа. В противен случай с тази, иначе заслужаваща адмирации, благотворителност създаваме впечатление, че сме в последния окоп и зад нас няма никой.

Спирдон Спирдонов