Всеки народ заслужава съдбата си!

Ще обобщя двете най-важни новини: Първата е, че ще намалим ДДС-то на заведенията, въпреки че хората ще продължат да си го плащат към тях гарантирано. Това означава, че в бюджета ще има по-малко постъпления, които ще се компенсират от… повишено на 24% ДДС за всички останали стоки и услуги. Какво означава това, скъпи приятели? Че вместо да се въведе по-ниско ДДС за основните стоки и услуги, каквото е в цяла Европа, то у нас ще се вдигне, но пък ще подарим едни допълнителни печалби на най-крадливите предприемачи в България. А че са най-крадливи, призна самият Борисов, уговаряйки ги „най-сетне да си изкарат бизнеса на светло“, след като им прави този подарък. Та вместо да ги вкара в затвора, ще им прави подаръци, които в крайна сметка ще платим ние с очакваното повишение на ДДС на 24%. Второ, вече стана ясно, че здравната ни система издиша отвсякъде, тъй като, от една страна, богатите плащат много по-малко здравни осигуровки от бедните, а от друга, прекалено много средства се наливат към частниците, докато липсват средства за държавните болници, които са единствените, способни да отговорят на една здравна криза. Та точно в този момент здравният ни министър Ананиев отново започва да прокарва идеите си за… допълнително приватизиране на здравеопазването. Ананиев ясно заяви, че не се е отказвал от своите два модела, които предложи през 2018 г., и сега е моментът да се приложат. Едва ли си спомняте за тях, затова ще ви ги припомня накратко: Първият предложен от него модел пренасочва здравните вноски от НЗОК към частни застрахователи по желание на осигуреното лице, като НЗОК не само ще изгуби част от приходите си, но и ще се превърне в гарант, в случай че фалира някой от собствените й конкуренти. Рискът винаги ще се прехвърля върху НЗОК, а приходите ще влизат в джобовете на частни застрахователи. Вторият модел пак вкарва частни застрахователи и се крепи на три стълба: задължително осигуряване, задължително застраховане и доброволно застраховане. Задължителното осигуряване е към НЗОК, като НЗОК ще покрива само основен пакет от услуги. Задължителното застраховане към частно застрахователно дружество пък ще покрива допълнителни услуги, ако, разбира се, реши да ги покрие. Та вторият стълб ще поема разходите над определена „гранична линия“ и условно ще струва 12 лв. За да изясни метода на прилагане на предложената реформа, Ананиев даде следния пример: При гранична линия от 700 лв. и болничен престой на същата или по-ниска стойност разходите се разпределят, както следва: 90% от 700 (630 лв.) се заплащат от НЗОК и 10% (70 лв.) се доплащат от пациента. Няма значение, че се е осигурявал цял живот, ще доплаща и това е. Пациентът освен това ще заплаща и „допълнителните екстри“, които е избрал сам по време на лечението. За какви „екстри“ става въпрос не уточнява, но ще припомня, че и сега пациентите си плащат за неща като марли и бинт. В обобщение, здравноосигурените лица ще са принудени, от една страна, да заплащат допълнителни здравни застраховки към частни застрахователи, а от друга, ще поемат 10% от лечението си винаги. Плюс „екстри“ като бинт, разбира се. Всеки народ си заслужава съдбата.

Ще има ли реакции?

Народе???

Даниела Пенкова

От „Клуб 24 май”

(Заглавието е на ЗЕМЯ)