Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет22062018

Брой 122, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68926 BGN1 GBP = 2.22562 BGN1 CHF = 1.69527 BGN
Back Вие сте тук:Начало Памет (2) От тук от там Венера срещу Марс

Венера срещу Марс

Венера срещу Марс

Има едно старо клише, което гласи, че жените са от Венера, а мъжете от Марс и това е причината веч­ната битка между половете никога да не прик­лючва. И без научни доказател­с­тва е ясно – жените никога няма да раз­берат напълно мъжете, както и обрат­ното!

Ето 10 забавни, но напълно реални раз­лики между жените и мъжете:

1. Брак. Жената се омъжва за мъж, като очаква той да се промени с годините, но той така и не го прави. Мъжът се жени за жена, като очаква с годините тя да не се промени, но тя го прави.

2. В банята. В мъж­ката баня има приб­лизително 67 неща – четка за зъби, паста за зъби, шам­поан, самоб­ръс­начка, пяна за бръс­нене, сапун, хав­лия и евен­туално гребен. В дам­с­ката баня могат да бъдат отк­рити около 300 раз­лични и уникални пред­мета, от които сред­нос­татис­тичес­кият мъж раз­поз­нава около 20.

3. Тревоги за бъдещето. Една жена се тревожи за бъдещето, докато не си намери съп­руг. Един мъж въобще не се тревожи за бъдещето си, поне докато не си намери съп­руга.

4. Успех. Успеш­ният мъж е този, който изкарва повече, откол­кото жена му може да похарчи. Успялата жена е тази, която може да си намери такъв мъж.

5. Деца. Жената знае всичко за децата си – кога имат час при зъболекаря, какви са оцен­ките им в училище, кога имат кон­церт или мач и т.н. Мъжът е инфор­миран за това, че в къщата живеят още някакви мънички хора, за които обаче не знае много.

6. Прякори. Ако Ели, Петя и Мария излизат на обяд, те ще се наричат една друга Ели, Петя, Мария или в краен случай Мило, Миличка и от сорта. Ако Петър, Алек­сан­дър и Кос­тадин излизат на обяд, ще се чуват имена като „идиот“, „нещас­т­ник“, „дебел“ и много други подобни, но много по-нецензурни наименования.

7. Смет­ката. Когато смет­ката дойде, Петър, Алек­сан­дър и Кос­тадин изваж­дат по 10 лв . всеки, дори общата сметка да е 25 лв . и не тър­сят ресто. Когато смет­ката на Ели, Петя и Мария дойде, нас­тават едни сметки, едни кал­кулации…

8. Любовта. „В сър­цето на един мъж има място само за една истин­ска любов, докато в сър­цето на жената тях­ната бройка е неуловима.“

9. Парите. Един мъж би си купил нещо за 5 лв., а то всъщ­ност струва 3лв., но му трябва. Една жена би си купила нещо, което е намалено на 3 лв., а реал­ната му цена е 5 лв., но пък всъщ­ност не й трябва.

10. Споровете. Във всеки един спор жената има пос­лед­ната дума. В спор мъжът, ако е мъж на място, може и да има пос­лед­ните две думи – „Да, скъпа“.