Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон16072018

Брой 138, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67983 BGN1 GBP = 2.21028 BGN1 CHF = 1.67108 BGN
Back Вие сте тук:Начало Позиция (2) Рицари без брони

Рицари без брони

Рицари без брони

Или какво трябваше да кажат българските и американските политици, ако мислеха за народите, а не за собствените си интериси…

“Ние,гражданите на Америка/България, днес се обединяваме в едно велико национално начинание да въз­с­тановим страната си и да въз­вър­нем надеждите,които тя дава на целия народ.

Заедно ще определяме посоката на Америка/България и на света/Балканите през след­ващите много, много години.

Днес вземаме властта от Вашингтон/София и я връщаме обратно на вас, американския/българския народ.

Твърде дълго една малка група от столицата ни се облагодетел­с­т­ваше от пол­зите на властта,докато народът тряб­ваше да плаща цената.

Вашингтон/София процъф­тяваше, но народът не споделяше богат­с­т­вото.

Политиците прос­перираха, но работ­ните места се съкращаваха,заводите зат­варяха.

Сис­темата защитаваше себе си, но не и граж­даните на тази дър­жава.

Тех­ните победи не бяха ваши победи;техните триумфи не бяха ваши триумфи, докато те праз­нуваха в столицата, бед­ните семейс­тва в цялата страна нямаха много поводи за тър­жес­тво.

Не е важно коя пар­тия кон­т­ролира управлението,важно е дали управ­лението се кон­т­ролира от народа.

Американците/българите искат отлични училища за своите деца, спокойни квар­тали за своите семейс­тва и добри работни места за себе си.

Но за твърде много от нашите съг­раж­дани реал­ността е раз­лична: майки и деца живеят в капана на бед­ността в провин­циал­ните градове; ръж­дясалите фаб­рики са пръс­нати като над­г­робни камъни по цялата страна; образовател­ната сис­тема е удавена в пари,но лишава нашите млади и красиви студенти от знания; прес­тъп­ността, групиров­ките и нар­котиците отнеха твърде много човешки животи и ограбиха страната ни от тол­кова много нереализиран потен­циал.

Тази американска/българска касап­ница спира тук и сега.

В продъл­жение на десетилетия обогатявахме чуж­дес­т­ран­ната индус­т­рия за сметка на американската/българската индус­т­рия; суб­сидирахме въоръжените сили на други страни, като поз­волявахме изчер­п­ването на ресур­сите на нашата армия; защитавахме границите на чужди дър­жави, но отказ­вахме да опазим своите соб­с­т­вени.

Един по един зат­варяха заводите и напус­каха територията ни,без изобщо да се замис­лят за милионите американски/български работ­ници, които остават без поминък.

От днес нататък, нашата страна ще се управ­лява от нова визия. От този момент нататък, Америка/България стои на първо място.

Ще тър­сим приятел­с­тво и добра воля от всички страни по света-но ще го правим с раз­бирането, че ВСЯКА НАЦИЯ ИМА ПРАВО ДА ПОС­ТАВИ ИНТЕРЕСИТЕ СИ НА ПЪРВО МЯСТО.

Най-сетне трябва да започ­нем да мис­лим и да меч­таем за големи неща.Една нация живее дотогава, докато има стремежи. Повече няма да приемаме политиците,които само приказ­ват и не вър­шат нищо-постоянно се оплакват,но не пред­п­риемат нищо. Времето за праз­ните приказки приключи.Сега идва времето за дейс­т­вия.”

P.S. Поз­волих си да цитирам части от речта на Доналд Тръмп (януари 2017 г.) при встъп­ването му в длъж­ността президент на САЩ. С някои “побъл­гарявания”, за срав­нения кое от казаното може да е истина и кое не. Имам усещането,че ДЕМАГОГИЯТА здраво свър­зва „политиците” на нашите страни.

Американ­с­кият и бъл­гар­с­кият “рицар” се “сражават според егото си — за света и за Бал­каните. Те не мис­лят за брони отзад,защото народите им са без­к­райно тър­пеливи.

Но ДОКОГА?

Любомир Шопов

*Авторът е бъл­гар­ски дип­ломат, бивш ръководител на Делегацията на многос­т­ран­ните преговори за разоръжаване във Виена в началото на 80-те години на ХХ век, а след това ръководи отдел „Бал­кан­ски страни” на МВнР, автор на книгите „Трети отдел”, „Тур­с­кият въп­рос и дър­жав­ната сигур­ност”, „Геноцид” и др.

Икономика

Странджа се опълчи на властта

Стран­джа се опълчи на властта

Премиерът Бойко Борисов не посмя да отиде при гневните земеделци, пострадали от опасната болест по животните им

Премиерът Бойко Борисов изпра…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Защо плаче баба Дора?

Защо плаче баба Дора?

Цял месец държавните чиновници не могат да кажат как опасната болест по овцете и козите е дошла у нас

Защо баба Дора плаче, а хората си скубя…

Прочети още:

Loading...