Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет22062018

Брой 122, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68926 BGN1 GBP = 2.22562 BGN1 CHF = 1.69527 BGN
Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Данчо Лечков и Емо Костадинов работели по 10-20 часа годишно

Данчо Лечков и Емо Костадинов работели по 10-20 часа годишно

Бив­шият защит­ник на Лев­ски и национал на Бъл­гария Николай Илиев скочи на съот­бор­ниците си от “злат­ното” поколение Йор­дан Леч­ков и Емил Кос­тадинов. Дос­корош­ният шеф на “Герена”, който ще атакува в тан­дем с Любос­лав Пенев президен­т­с­кия пост на Борис­лав Михай­лов в Бояна, се изказа иронично за работата на вицеп­резидента на цен­т­ралата и отговор­ника за национал­ните отбори Йор­дан Леч­ков. Илиев обяви, че няма как с 1020 часа работа в годината да пос­тиг­нат нещо значимо за бъл­гар­с­кия фут­бол.

“Когато слушах Данчо Леч­ков да раз­казва как не може да накара децата да спор­туват, се раз­с­т­роих, просъл­зих се. Пред­с­тавете си колко труд и усилия са вложили, колко без­сънни нощи са имали нас­тоящите ръководители и в крайна сметка резул­татите им са нулеви. Боли ме, че тези техни усилия няма да бъдат видени и оценени от хората”, заяви четирик­рат­ният шам­пион на Бъл­гария с Лев­ски.

“Обръщам се към Данчо Леч­ков и Емо Кос­тадинов. Няма как да накарате децата да спор­туват, ако по 1020-30 часа в годината работите. Няма как да накарате децата да спор­туват, ако нямате желание, воля, кон­цеп­ция и не под­хож­дате сериозно. Няма как да накарате децата да спор­туват, ако гледате само лич­ните си интереси в БФС”, каза Илиев.

Изиг­ралият 248 мача със синята фланелка бранител се обърна и към делегатите, от които зависи изборът за нов президент на цен­т­ралата: “Не се притес­нявайте, не се страхувайте, че ви зап­лаш­ват. Под­ходете професионално и отговорно, защото от вашето гласуване зависи бъдещето на бъл­гар­с­кия фут­бол, бъдещето на нашите, на вашите деца и на децата на Бъл­гария.

България

Икономика

Култура

Свят

Земеделие

Проектът на ЕК е за 81 250 евро максимален таван на плащанията

Проек­тът на ЕК е за 81 250 евро мак­симален таван на плащанията

Предвижда се междинни нива за намаляване на субсидиите в диапазона между 60 000 и 100 000 евро

Проек­тът на Европейс­ката комисия (ЕК) за пониж…

Прочети още:

Loading...