Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет22062018

Брой 122, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68926 BGN1 GBP = 2.22562 BGN1 CHF = 1.69527 BGN
Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Любо Пенев нападна министъра на спорта

Любо Пенев нападна министъра на спорта

Любо Пенев нападна министъра на спорта

Кандидатът за президент на БФС обяви, че емисари обикалят страната и заплашват клубовете

Претен­ден­тът за президент на БФС — Любос­лав Пенев, даде прес­кон­ферен­ция, на която нападна минис­търа на спорта Красен Кралев. Бив­шият национал пред­с­тави своята стратегия за раз­витието на род­ния фут­бол и наред с това отп­рави тежки обвинения към сегаш­ните шефове на цен­т­ралата. Пенев заяви, че хора от БФС обикалят страната и зап­лаш­ват клубовете. Бив­шият нападател обаче не пред­с­тави доказател­с­тва.

“Рад­вам се, че има интерес към това събитие. Вече не сме на дъното. Вече сме на дъното на дъното. Когато бях национален селек­ционер, казах, че ще се работи. Ние работихме, но управ­ляващите хвър­лиха целия този труд в бок­лука. Фут­болиният съюз в момента е една пирамида обър­ната надолу. Аз ще я обърна обратно. Зад мен не стои никакъв кръг. Гот­вим проект, със­тавен от три части — крат­кос­рочен — три години, сред­нос­рочен — 7 години и дъл­гос­рочен — 10 години. Под­гот­вили сме 10-годишна стратегия. Чувам, че сегаш­ните ръководители гот­вят 4-годишен проект. Закъде сме с тази стратегия. Докога ще чакаме и ще се хвалим с една база. Трябва ли да чакаме още 12 години за още една база? След като се кан­дидатирах за президент, много хора започ­наха да комен­тират. Къде са сега тези хора? Нещо не ги виж­дам. Нека сега да се покажат. Странно е, че примерно един отбор като ЦСКА, все още не е обявил кой ще под­к­репи. На феновете шапка им свалям” заяви Пенев.

Твърдо съм против президен­тите да учас­т­ват в Изпъл­кома на БФС. Ето каз­вам ви как ще спес­тим пари на клубовете. Ще въведем елек­т­ронно кар­тотекиране. Така ще спес­тим пътуване на хора от клубовете до София”, продължи бив­шият национал.

Призововам минис­тър Кралев да не взима страна, защото той пред­с­тав­лява дър­жавата. Нека взима отношение, но не и страна. Обяс­нява колко добре работили с БФС и т.н. Ще искам от дър­жавата един добър пар­т­ньор и нов стадион. Имаме нужда от такова съоръжение. Не може национал­ният отбор да си плаща да играе”, въз­мущава се Пенев.

Смятам да огранича чуж­ден­ците. Не каз­вам, че няма да има, но трябва да ги ограничим. Защото само по този начин ще видим нашите мом­чета. Темата с чуж­ден­ците ще бъде сериозно раз­г­ледана и ще има промени. Тук съм, за да се изг­ради бъл­гар­с­кия фут­бол. Това ще стане с много работа. Пред­с­тавители на БФС обикалят страната и зап­лащ­ват клубовете. Не каз­вам на клубовете да гласуват за мен. Нека гласуват по съвест”, призова Любос­лав Пенев.

България

Икономика

Култура

Свят

Земеделие

Проектът на ЕК е за 81 250 евро максимален таван на плащанията

Проек­тът на ЕК е за 81 250 евро мак­симален таван на плащанията

Предвижда се междинни нива за намаляване на субсидиите в диапазона между 60 000 и 100 000 евро

Проек­тът на Европейс­ката комисия (ЕК) за пониж…

Прочети още:

Loading...