Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет19072018

Брой 141, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68446 BGN1 GBP = 2.19465 BGN1 CHF = 1.68446 BGN
Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Шерпите – безименните герои на планината

Шерпите – безименните герои на планината

Думата „шерп“ всъщ­ност не означава носач на багаж, както мнозина смятат. Този етнос от 154 000 души, живеещ в планин­с­кия район в Източен Непал, са едни от най-опитните алпинисти и изк­лючителни атлети. Те имат физиологическа аномалия в клет­ките, която им поз­волява да живеят и работят на големи над­мор­ски височини, където кис­лородът е малко, а обик­новените хора трудно оцеляват.

Шер­пите се грижат за безопас­ността на онези, които приемат за най-голямото предиз­викател­с­тво в живота си покоряването на вър­ховете. Пред­с­тавителите на този етнос се изкач­ват с алпинис­тите от базовите лагери до върха. Работата на такава височина е опасна и изис­ква добра под­готовка. Но и още нещо — количес­т­вата кис­лород са минимални.

За да преживеят височината, клет­ките на шер­пите са еволюирали, като онази част, която провежда кис­лорода, работи много по-ефикасно. Елит­ният шерп-водач изкарва между 4 и 5 хиляди долара за два месеца в срав­нение със сред­ната зап­лата в Непал, която е около 400 долара годишно.

Шер­пите не са гаран­ция срещу смъртта, но те са отговорни за най-рискованата част от пътуването — катерят се, за да пос­тавят осигурител­ните въжета и стълби, дори прис­тигат първи в лагерите, за да нап­равят топ­лия чай, с който да пос­рещ­нат алпинис­тите.

България

Икономика

България подаде писмо за близко сътрудничество с ЕЦБ

Бъл­гария подаде писмо за близко сът­руд­ничес­тво с ЕЦБ

Правител­с­т­вото вчера даде ман­дат на финан­совия минис­тър да подаде официално заяв­ление за осъщес­т­вяване на близко сът­руд­ничес­тво с Европейска…

Прочети още:

Loading...

Култура

“Сигнал“ с грандиозно шоу в Пловдив

“Сиг­нал“ с гран­диозно шоу в Плов­див

Концертът по повод 40-годишния юбилей на групата ще се състои на 2 август от 20:30 ч. на сцената на Летния театър

Събитието е част от нац…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие