Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт22052018

Брой 99, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.66326 BGN1 GBP = 2.23166 BGN1 CHF = 1.66411 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Австралия затяга правилата за придобиване на гражданство

Австралия затяга правилата за придобиване на гражданство

Авс­т­ралийс­ките власти въз­намеряват да затег­нат правилата за придобиване на граж­дан­с­тво, като пред­виж­дат да се изис­к­ват по-добри умения по анг­лийски, по-дълго пребиваване на авс­т­ралийска територия и доказател­с­тва за интег­рация, нап­ример наличие на работа.

Кан­дидат­с­т­ващите за авс­т­ралийско граж­дан­с­тво ще трябва да владеят добре анг­лийски и да са имали пос­тоянно жител­с­тво за поне 4 г., а не само една, както е в момента. Минис­търът на имиг­рацията Питър Дътън каза, че се пред­вижда да има по-големи полицейски проверки на кан­дидатите за граж­дан­с­тво, както и че извър­шителите на домашно насилие трябва да бъдат дис­к­валифицирани. По думите му промените не са насочени срещу която и да е религия, а срещу определени ман­талитети.

Кан­дидатите следва да показ­ват стъп­ките, които са пред­п­риели, за да се интег­рират и доп­ринесат за авс­т­ралийс­кото общес­тво. Новият тест за граж­дан­с­тво ще включва въп­роси за това дали кан­дидатите пращат децата си на училище, дали ходят на работа — ако са в работос­пособна въз­раст.

Авс­т­ралия има едно от най-високите нива на имиг­рация в света – 1/4 от авс­т­ралий­ците са или родени в чуж­бина, или поне единият от родителите им е роден в друга дър­жава.

България

Заменят пластмасовите чаши в детските градини с метални

Заменят плас­т­масовите чаши в дет­с­ките градини с метални

Да се заменят плас­т­масовите чаши за еднок­ратна упот­реба в дет­с­ките градини с метални, пред­лагат от Общес­т­вения цен­тър за околна среда и усто…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Омбудсманът видя картел на розопреработвателите

Омбуд­с­манът видя кар­тел на розоп­реработ­вателите

Омбуд­с­манът Мая Манолова ще сезира КЗК за кар­тел на розоп­реработ­вателите, Това обяви тя в Кар­лов­ско при среща с розоп­роиз­водители. По думите…

Прочети още:

Loading...

Култура

Софийската филхармония открива „Софийски музикални седмици“

Софийс­ката фил­хар­мония отк­рива „Софийски музикални сед­мици“

Солисти са Минчо Минчев и Лиляна Кехайова

С прог­рама от славян­ски ком­позитори Софийс­ката фил­хар­мония под дириген­т­с­т­вото на маес­тро Марк Кадин…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Отборът на Бока Хуниорс идва заради Георги Аспарухов

Отборът на Бока Хуниорс идва заради Георги Аспарухов

“Сините“ обещават невероятно шоу на 19 август, когато ще се отбележи 75-годишнината от рождението на легендарния футболист

Изпъл­нител­ният дир…

Прочети още:

Loading...

Земеделие